tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
news"Poznańskie Koziołki- wyjazd integracyjny
Tecza KutnoStowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów" w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach realizacji zadania  publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Skarby w rodzinie" współfinansowanego przez Województwo Łódzkie zorganizowało wycieczkę do Poznania.
 
[...]
newsWyjazd edukacyjny "Ja-TY-My"
Tecza Kutno

newsW KOLORY GRAMY - ROZKWITAMY
Tecza Kutno

Grupa nieformalna „Aktywnie zakręceni” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno realizuje projekt „W kolory gramy – rozkwitamy” – promujący zdrowy styl życia. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w wieku 9-20 lat, mieszkańców miasta Kutno oraz dzieci korzystających ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” działającej przy MOPS Kutno i obejmuje 4 działania, których głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz kształtowanie takich umiejętności społecznych jak: współpraca, odpowiedzialność, umiejętność ponoszenia porażek oraz sukcesów. Zadaniem autorów jest pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i propagowanie profilaktyki prozdrowotnej. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy stworzą strefę relaksu i wypoczynku, zmierzą się z zadaniami plastycznymi, wezmą udział w Spartakiadzie i Pikniku.
31.08.2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne „Kwitnące murale” wychowanków Placówki „Różany Zakątek” w Kutnie oraz Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka”, w ramach którego powstał piękny, kwiatowy dywan namalowany kolorową kredą. Inspiracją do tworzenia obrazu na parkingu placówki była nie tylko nazwa "Różany Zakątek", ale także piękne nasadzenia wokół budynku oraz tradycja różana naszego miasta. Podczas spotkania nie zabrakło również wspólnych rozmów, zabaw i gier ruchowych, planszowych oraz słodkiego poczęstunku. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem czekają już na kolejne działania, które odbędą się we wrześniu.
 
newsZ WIZYTĄ U ILUZJONISTY MACIEJA POLA I IZY OGRODNIK
Tecza Kutno
 W dniu 29 sierpnia 2022 roku dzięki inicjatywie Fundacji Mały Duzy Człowiek wychowankowie POW „Tęcza” w Kutnie i Placówki „Różany Zakątek” w Kutnie otrzymali zaproszenie do „magicznego” domu i ogrodu znanego iluzjonisty Macieja Pola i Izy Ogrodnik. Serdeczni Gospodarze zadbali o niesamowitą, ciepłą atmosferę pełną magii i tajemniczych zagadek oraz zabaw integracyjnych z podopiecznymi pieczy zastępczej powiatu łęczyckiego. Nie zabrakło również pysznego, słodkiego poczęstunku oraz grilla. Oglądając pokazy dzieci i młodzież uwierzyły, że ”niemożliwe jest możliwe”, trzeba tylko chcieć, ćwiczyć i dążyć do celu. Każdy mógł wziąć udział w konkursach zręcznościowych, poćwiczyć magiczne triki oraz zawiesić na „drzewku marzeń” swoje skryte pragnienie. Teraz tylko zostało uparcie realizować swoje plany i marzenia. Spotkanie i serdeczność Gospodarzy na długo pozostanie w naszych sercach. Szczególne podziękowania oprócz Maćka i Izy należą się również dla Fundacji Mały i Duży Człowiek, Damiana Spętanego, Jakuba Buczyńskiego, Łukasza Stańczyka, Dawida Tomaszewskiego oraz wolontariuszy.

newsKONKURS "ROZKWITAMY W RUCHU"
 Grupa nieformalna „Aktywnie zakręceni” przy wsparciu

newsWYJAZD INTEGRACYJNY "ZWIEDZAMY RAZEM"
Tecza Kutno
 
W dniu 24.08.2022r. w ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Rodzina Razem” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie zorganizowało wyjazd integracyjny „Zwiedzamy Razem”. W wycieczce do Warszawy wzięło udział 30 dzieci z pieczy zastępczej powiatu kutnowskiego. Uczestnicy wyjazdu poszerzyli swoją wiedzę w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Świat Iluzji oraz podziwiali Starówkę naszej stolicy. Uczestniczyli także w zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W ramach dodatkowej atrakcji zorganizowano również przejazd metrem. Dla większości dzieci był to pierwszy w życiu przejazd takim środkiem transportu. W programie wycieczki nie zabrakło również pysznych lodów, które zrekompensowały upał.


newsBAJKOWO DOMOWO
Tecza Kutno

 „Bajkowo Domowo” – wyjazd edukacyjno-integracyjny

newspodsumowanie programu "RODZINA OD SERCA"
Tecza Kutno 
newsRÓŻANE KUTNO-ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Tecza Kutno
  Projekt "Różane Kutno" był realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie od 4go maja do 30go listopada 2021 roku i współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Stanowił on dla uczestników alternatywną propozycję spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Głównym jego celem było stworzenie warunków umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zaniżonej samoocenie oraz poczuciu własnej wartości. Podczas realizacji projektu beneficjenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach: ceramicznych, florystycznych, arteterapeutycznych, fotograficznych, ogrodniczych. Ponadto poznali historię miasta oraz tradycję różaną regionu. W projekcie wzięło udział 20 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego. Były to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, zaniedbane intelektualne, emocjonalne i społeczne, mające trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, utrzymywaniu prawidłowych relacjach z innymi osobami. Udział w warsztatach zaktywizował wychowanków do czynnego udziału w życiu kulturalno-społecznym społeczności lokalnej oraz przekierował uwagę dzieci na zachowania akceptowane, pożądane społecznie. Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych pozwoliło beneficjentom wyrazić swoje potrzeby i emocje poprzez sztukę, a tym samym odkryć w sobie drzemiący potencjał i talenty, co wpłynęło na wyzwolenie w sobie odwagi na tworzenie własnych projektów i poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych. Duże zaangażowanie, aktywność, ekspresja twórcza, bazowanie na współpracy w zespołach oraz stosowane podczas spotkań wzmocnienia pozytywne wpłynęły pozytywnie na podwyższenie samooceny uczestników programu oraz nabycie przez nich kompetencji emocjonalno-społecznych. Podczas spotkań obserwowano postęp w zakresie rozwoju takich cech osobowości jak: empatia, otwartość, szczerość, kreatywność, tolerancja, asertywność, umiejętność współpracy, zaangażowanie, umiejętność konstruktywnej krytyki.

Podjęte działania były opisywane i publikowane w lokalnych mediach, dzięki czemu społeczność lokalna miasta Kutna miała możliwość poznania wytworów dzieci oraz przebiegu realizacji projektu.

newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO-KONTYNUACJA
Tecza Kutno
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie kontynuuje realizcję projektu "Różane Kutno", który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej z naszego powiatu. Głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W październiku odbyły się cztery spotkania: 2 warsztaty florystyczne z żywicy pt. „Kwiatowa biżuteria”, warsztaty z decoupage „Z całego serca” z zastosowaniem techniki serwetowej oraz warsztaty „Obrazkowe zielniki”, w czasie których wykonano dekoracje ścienne- kompozycje z suszonych kwiatów. Wychowankowie poznali nowe, ciekawe techniki plastyczne, samodzielnie przygotowali upominki i ozdoby dla najbliższych osób. Niektóre z prac stanowić będą ciekawe i oryginalne dekoracje pokoi. Podczas warsztatów obserwowano duże zaangażowanie i wysoką motywację w pracę twórczą. Jednocześnie widoczna była integracja oraz współpraca i pomoc starszych wychowanków młodszym dzieciom. Dbano o estetykę oraz kreatywność. Ważna również była miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca rozwojowi umiejętności i zainteresowań.
news „MY DZIECI”- WYJAZD EDUKACYJNO-INTEGRACYJNY
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie zorganizowało trzydniowy wyjazd  w ramach programu „Rodzina od serca". Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku " w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Głównymi celem programu „Rodzina od serca” jest  promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatu kutnowskiego, działania edukacyjne, integracyjne, organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego: pikników, warsztatów, gier i zabaw integracyjnych, itp. 

Celem wyjazdu była organizacja warsztatów oraz gier i zabaw podnoszących kompetencji społeczne i emocjonalne dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze. Ponadto w trakcie pobytu w Bajkowej Zagrodzie koło Radzymina podczas warsztatów terapeutycznych dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, odreagowywać stres i zdobyć nowe umiejętności panowania nad emocjami. 

 

Oprócz realizacji zadań wynikających z programu dzieci czekało jeszcze moc dodatkowych atrakcji zorganizowanych przez właścicielkę Bajkowej Zagrody. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia relaksacyjne, integracyjne , tworzenie makram, mapy marzeń oraz plecenie bransoletek. Super zabawą było również spotkanie ze zwierzętami tj. kucami oraz psami, jak również pokaz sztuczek  karcianych młodego magika Pana Bartka.

Pobyt w Bajkowej Zagrodzie pozwolił dzieciom lepiej się poznać, otworzyć, zaprezentować swoje mocne strony.  Uwierzyć, że wiele mogą a ich marzenia są realne do spełnienia.

newsBOHO-W STRONĘ NATURY
Tecza Kutno
Od września 2021 roku nieformalna grupa "BOHO dziewczyny" we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” realizuje program "BOHO – w stronę natury”. Program "BOHO w stronę natury" to zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizatorzy programu adresują swoje działania do 14 dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w wieku od 9 do 20 roku życia, mieszkańców powiatu Kutnowskiego. Program ma cel terapeutyczny i integracyjny, skupiony jest wokół ekspresji emocji i budowania tożsamości społecznej . W ramach realizowanych warsztatów arteterapeutycznych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat własnej osoby, zwiększą umiejętności wyrażania emocji, rozładowywania napięć oraz rozwiną swoje zainteresowania i zdolności podczas pracy z materiałami naturalnymi, takim jak min. drewno, sznurek. Podczas pierwszych zajęć „Chwost” uczestnicy zostali zapoznani z panującymi trendami dekoracji wnętrz. Następnie wykonali ze sznurka bawełnianego chwosty. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i przebiegały w miłej atmosferze. Warsztaty pod nazwą „Słodkości podano” dotyczyły pracy z drewnem. Uczestnicy wykonali mini patery na torciki i ciastka. Widoczne było zaangażowanie w wybór olejów i wosków barwiących drewno. Podczas zajęć dzieci oraz młodzież charakteryzowała naturalność i swoboda w działaniu. Kolejne zajęcia „Wazon boho” zostały poświęcone tworzeniu wazonów z wykorzystaniem sznurków i koronek. Wymagały precyzji i dbałości o estetykę pracy. Uczestnicy pozostawali skupieni na tworzeniu. W efekcie końcowym werbalizowali zadowolenie i satysfakcję z osiągniętych rezultatów. Ponadto odkryli dodatkową funkcję użyteczności stworzonych prac. Młodzież stwierdziła, że wazony mogą również posłużyć jako lampiony na taras domu.
newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO-WISZĄCE OGRODY
Tecza Kutno
 W dniach 29 i 30.09.2021r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów’ w Kutnie realizowało kolejne działanie w ramach projektu „Różane Kutno”, który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU i skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z naszego powiatu. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach florystycznych „Wiszące ogrody”. Wychowankowie w szklanych naczyniach wykonali mini ogródki, poszerzyli swoją wiedzę na temat uprawy roślin doniczkowych, zdobyli nowe umiejętności w zakresie uprawy i pielęgnacji kwiatów. Wykonane prace posłużą do dekoracji pokoi dziecięcych.

newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO-WRZESIEŃ
Tecza Kutno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie po przerwie wakacyjnej kontynuuje realizację projektu "Różane Kutno", który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej z naszego powiatu. Są to dzieci i młodzież często o zaniżonej samoocenie oraz niższym poczuciu własnej wartości, nie wierzące w swoje umiejętności i zdolności. Często poszukujący swoich wartości i wzorców w świecie wirtualnym, nie zawsze zgodnych z normami społecznymi. Dlatego celem projektu jest stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego zapobiegających pojawieniu się zachowań ryzykownych, rozbudzenie pasji, rozwijanie zdolności oraz talentów, dający możliwość odnoszenia sukcesów i pozytywnego funkcjonowania społecznego, kształtowanie umiejętności życiowych i kompetencji społecznych, poznanie różnorodnych technik pracy twórczej, podwyższenie samooceny, samorealizacja, budowanie pozytywnych relacji.

newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO c.d.

newsKONKURS OLIMPIADA MIAST
Tecza Kutno Pascal - Szkoły za darmo jest organizatorem konkursu Olimpiada Miast, w którym grając online i zdobywając punkty, masz szansę na wygranie atrakcyjnych nagród dla siebie oraz grasz o darowiznę dla Domu Dziecka i Schroniska dla zwierząt.

newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO
Tecza Kutno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie od maja 2021 roku rozpoczęło realizację projektu "Różane Kutno", który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU i będzie trwać do końca listopada 2021r. Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej z naszego powiatu. Jego głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zaniżonej samoocenie oraz poczuciu własnej wartości. W ramach jego realizacji beneficjenci uczestniczą w zajęciach ceramicznych, florystycznych, arteterapeutycznych, fotograficznych, ogrodniczych, poznają historię miasta.

newsPROJEKT "MISTRZ TRADYCJI"
 
newsPodsumowanie projektu edukacyjnego "Tęczowe wnętrze"
Tecza Kutno Od października do 6-go grudnia 2018 roku grupa nieformalna „Lawendowe dziewczyny” ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie realizowała projekt edukacyjny „Tęczowe wnętrze”. Projekt ten był współfinansowany w ramach zadania „Grant na lepszy start 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Minigranty w Łódzkiem- konkurs 2018 inicjatywa lokalna” i stanowił propozycję działań z dziećmi i młodzieżą zmierzających do przygotowania ich do samodzielnego, dorosłego życia. Uczestnicy zapoznali się ze sposobami ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku. Promowali ideę recyklingu poprzez odnawianie starych, często zapomnianych i niepotrzebnych rzeczy. Poprzez współpracę zdobywali kompetencje społeczne niezbędne do codziennego funkcjonowania w społeczności lokalnej, wzmacniali wartości rodzinne i odnawiali zerwane więzi poprzez obdarowywanie najbliższych osób własnoręcznie wykonywanymi przedmiotami.

newsProjekt edukacyjny "Podróż żaglowcem kultury po oceanie literatury"
Tecza Kutno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w Kutnie kontynuuje realizację projektu edukacyjnego "Podróż żaglowcem kultury po oceanie literatury". Projekt ten jest współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK Grupa Santander w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów edycja 1/2018. Przeprowadzono konkurs plastyczno-literacki na plakat i hasło zachęcające do czytania i promujące czytelnictwo pt "Książka-mój przyjaciel". Zgłoszone przez uczestników prace charakteryzowała różnorodność, kreatywność i oryginalność. Pozostawały one zgodne z tematem. Projekt zostanie zakończony 30-go listopada. Ostatnim jego działaniem będzie organizacja konkursu wokalno-recytatorskiego "Koncert na dwa świerszcze". Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentować się podczas recytacji literatury pięknej w wierszu lub piosence. Podczas podsumowania projektu zostaną wyłonieni zwycięzcy oraz zostaną wręczone nagrody.
newsProjekt edukacyjny "Tęczowe wnętrze"
Tecza Kutno Od października 2018 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie realizowany jest projekt edukacyjny „Tęczowe wnętrze” przez grupę nieformalną „Lawendowe dziewczyny”. Jest on współfinansowany w ramach zadania „Grant na lepszy start 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Minigranty w Łódzkiem- konkurs 2018 inicjatywa lokalna” i stanowi propozycję działań z dziećmi i młodzieżą zmierzających do przygotowania ich do samodzielnego, dorosłego życia. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku. Promują ideę recyklingu poprzez odnawianie starych, często zapomnianych i niepotrzebnych rzeczy. Poprzez współpracę zdobywają kompetencje społeczne niezbędne do codziennego funkcjonowania w społeczności lokalnej. Ponadto w ramach projektu wzmacniane są wartości rodzinne i odnawiane zerwane więzi poprzez obdarowywanie najbliższych osób własnoręcznie wykonywanymi przedmiotami, pamięć o indywidualnych świętach np. urodziny, imieniny. Ma to zainspirować wychowanków do stworzenia w przyszłości domów, w których ważna będzie rodzinna atmosfera oraz niepowtarzalny wystrój. W ramach projektu „Tęczowe wnętrze” przeprowadzono już trzy warsztaty edukacyjno-plastyczne „Zaczarowany ogród”, "Tęczowe święta" oraz „Rodzinne święta”. Wychowankowie odnawiali i ozdabiali techniką decoupage konewki, latarenki, donice, świece, szkatułki i pudełka, akrylowe medaliony. Ponadto 22-go listopada planowana jest wycieczka do Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz pracowni ceramicznej.

newsGÓRY, ZAMKI I WODA-WAKACYJNA PRZYGODA NA PÓŁMETKU
Tecza KutnoOd 3go lipca 30-ro wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego aktywnie przebywa na obozie wypoczynkowo-profilaktycznym w Niedzicy. Wypoczynek jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" i współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Miasta Kutno, Fundację "Pankracy" oraz kutnowskie firmy Kelloggs i Polfarmex. Uczestnicy obozu zakwaterowani są w Ośrodku "Kasztel" w Niedzicy. Podczas wypoczynku dzieci młodzież uczestniczą w zajęciach profilaktycznych z elementami arteterapii, których głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych. Uczestnicy ciekawie i aktywnie spędzają czas. Ponadto do tej pory zwiedzili: Zamek "Dunajec" i zaporę w Niedzicy", ruiny warowni gotyckiej w Czorsztynie, Park Miniatur najważniejszych zabytków architektury Podhala, Spiszu i Orawy, kościół Św. Bartłomieja. Górskie widoki podziwiali również podczas Spływu Dunajcem i wędrówce przez Wąwóz Homole. Obóz uatrakcyjniają dyskoteki, ogniska, turnieje, konkursy i zabawy.
newsMAMY RÓWNE SZANSE
Tecza Kutno Od września 2016 roku do końca czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Pomocy "Laris" realizowało projekt edukacyjno-korekcyjny "Mamy równe szanse" w ramach Akcji Charytatywnej "Reklama dzieciom".

Projekt "Mamy równe szanse"skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia. Beneficjentami projektu było 30 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz 30 podopiecznych z rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego.

W ramach projektu w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego działającego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie prowadzone były zajęcia: terapeutyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia edukacyjne, zajęcia z arteterapii.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy takich jak: biofeedback, bajkoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, metody aktywizujące, treningi behawioralno-poznawcze, możliwe było osiągnięcie zamierzonych celów.

6-go grudnia 2016 roku w ramach projektu oraz dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" zorganizowano dla beneficjentów projektu zabawę Mikołajkową z prezentami oraz słodkim poczęstunkiem.

Realizacja projektu "Mamy równe szanse" przyniosła wymierne korzyści w postaci zaploanowanych i oczekiwanych efektów: wzmocnienie u wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie i podopiecznych rodzin zastępczych poczucia własnej wartości, wyrównanie ich szans rozwojowych, poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi, poprawa sytuacji szkolnbaj, poznanie i rozwijanie swoich mocnych stron.
newsBAJKOWA ZAGRODA-REALIZACJA PROGRAMU "FOTOBAJKA"
Tecza Kutno

Życie jak z bajki- każdy o takim marzy. Niedaleko Warszawy jest cudowne miejsce, gdzie marzenia się spełniają. Bajkowa Zagroda koło Radzymina gościła dzieciaki z POW "Tęcza" i rodzin zastępczych w dniach 19-21 czerwca 2017r. W niesamowitym miejscu i przyjaznej atmosferze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" realizowało w ramach zadania publicznego: w

newsWARSZTATY FOTOGRAFICZNE I
 13 czerwca 2017 roku w ramach programu "Fotobajka" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach zadania publicznego: wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz podopieczni rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego wzięli udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez instruktora i miłośnika przyrody Jarosława Makowskiego. Podczas krótkiej prezentacji multimedialnej uczestnicy warsztatów poznali budowę aparatu fotograficznego, rodzaje obiektywów oraz podstawowe tajniki dobrej fotografii. Zdobyte wiadomości zastosowali w praktyce podczas wyjścia do pobliskiego Parku Wiosny Ludów i zdjęć plenerowych. Pod okiem Pana Jarka doskonalili swoje umiejętności.
newsNIE MA JAK W RODZINIE-X INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY
 W piątek 9 czerwca Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie , Stowarzyszeniem Pomocy „Laris” oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie zorganizowało  X PIKNIK RODZINNY  – promujący pieczę zastępczą organizowany w ramach programu „Nie ma jak w rodzinie” - relizowanego na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej a współfinasowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego DZIAŁANIA Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ- PROGRAMY  NA RZECZ WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Kutnowski, który w roku jubileuszu 150 lecia Powiatu Kutnowskiego pragnie podkreślić znaczenie osób tworzących rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.Uczestnicy spotkania mieli możliwość korzystania z wielu atrakcji. Integracyjne pikniki maja na celu przede wszystkim promocję pieczy zastępczej w środowisku lokalnym, integrację rodzin zastępczych oraz są aktywną formą spędzenia czasu wolnego.

 Nadmienić należy, że Stowarzyszenie „Wyspa Skarbów“ w tym roku obchodzi jubileusz 10-ciolecia. Z tej okazji podczas Pikniku zostały wręczone okolicznościowe grawertony dla osób i instytucji wspierających realizację zadań statutowych stowarzyszenia.

news"CIUT KULTURY Z JEJ NATURY"
Tecza Kutno
 Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie oraz podopieczni rodzin zastępczych z powiatu kutnowskiego uczestniczą w programie edukacyjno – wychowawczym „Ciut kultury z jej natury” organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych. Program ten jest współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego w ramach konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Głównym celem programu jest socjalizacja i uspołecznienie dzieci przez nabycie umiejętności świadomego korzystania z dóbr kultury oraz wyrobienie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, rozbudzenie zainteresowań i pokazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu. Wprowadzenie ich w świat wartości, kultury i tradycji narodowej poprzez zainteresowanie historią i sztuką. W ramach programu „Ciut kultury z jej natury” wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy oraz Łodzi. 29 września 2016r. podopieczni wzięli udział w wycieczce do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Narodowego i udział w lekcji muzealnej „Muzealne przeboje”, zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego i udział w warsztatach „Polacy na frontach II wojny Światowej” oraz ”Od pazia do giermka”). 13 października 2016r. zorganizowana była wycieczka do Teatru Arlekin w Łodzi na spektakl „O diable i cyruliku”.
newsOBÓZ "O CZYM SZUMI MORZE?"-STEGNA 2016
Tecza Kutno
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie zorganizowało obóz profilaktyczno - wychowawczy z elementami arteterapii  w Stegnie dla wychowanków placówki oraz rodzin zastępczych.

Obóz dofinansowano w ramach Kutnowskiego konkursu na mikrodotację ze środków „Grant na lepszy start”, programu FIO MRPiPS, środków samorządu województwa łódzkiego i środków Miasta Kutno dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutna oraz konkursu ogłoszonego przez Wojewodę  Łódzkiego.

Celem obozu było stworzenie możliwości wypoczynku dzieci i młodzieży, integracja poprzez organizację grupowych zajęć  z zakresu arteterapii (muzykoterapia, zajęcia plastyczne, choreoterapia, drama), sportowych, plastycznych, wspólnych wycieczek oraz poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, podwyższenie samooceny rozwijanie zainteresowań, uzdolnień. Podczas dwutygodniowego wypoczynku dzieci miały również możliwość podziwiania Trójmiasta, Malborka oraz pięknej architektury i rezerwatów przyrody na Mierzei Wiślanej. 

newsDZIEŃ DZIECKA
Tecza Kutno
 Jak co roku 1-go czerwca obchodziliśmy święto wszystkich dzieci. Uczniowie zaprzyjaźnionej z nami szkoły ZSZ nr 2 w Kutnie im. A. Troczewskiego przeprowadzili dla wychowanków liczne konkursy zręcznościowe oraz na orientację. Nie zabrakło potraw z grilla, słodkiego poczęstunku oraz pysznych lodów (mega dużych!!!). Chłopcy zorganizowali muzykę. Były więc tańce-wygibańce w stylu hip-hop i break dance. Na zakończenie ciocia Dyrektor wręczyła wszystkim prezenty. Za pomoc w organizacji imprezy serdeczne podziekowania kierujemy dla pani Aleksandry Tondyry-Plewy oraz wolontariuszy.
newsIX PIKNIK RODZINNY "RAZEM DLA DZIECI"
Tecza Kutno
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" 31 maja 2016 roku już po raz dziewiąty  na boisku Małej Ligi Baseballowej zorganizowało Integracyjny Piknik Rodzinny "Razem dla dzieci"- promocja pieczy zastępczej w ramach programu PODZIEL SIĘ DOMEM – PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu   organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Współorganizatorami imprezy było  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza".
W części artystycznej zaprezentowali się miedzy innymi  wychowankowie rodzin zastępczych: dzieci z przedszkola  Nr 3 Jarzębinka, Przedszkola Katolickiego,  Grupa Cyrkowa „Figielek”, podopieczni POW "Tęcza". Dla najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in pokazy: ścianka wspinaczkowa z OSP Żychlin, pokazy i konkursy Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego Pułk 37,  pokaz grup rekonstrukcyjnych "Tanngniost Woje Kutno ", Powiatowej Komendy Policji w Kutnie, Powiatowej Straży Pożarowej w Kutnie, Grupy Rozpoznawczo-Szturmowej "Rangers". Dzieci mogły również skorzystać z różnego typu atrakcji min. dmuchanych zjeżdżali, baniek mydlanych, strzelnicy malowania buziek, popcornu, waty cukrowej itp. W trakcie pikniku na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla. Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnej pieczy zastępczej. 
newsDOBRO PROCENTUJE-SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Tecza Kutno
 Fundacja PKO Banku Polskiego w ramach programu "Dobro procentuje" przekazała darowiznę na wyposażenie Sali Doświadczania Świata. Dzieki wsparciu zakupiono niezbędnsprzęt, który wzbogacił formy i metody pracy. Umożliwił prowadzenie zajęć terapeutycznych i relaksacyjnych, a tym samy korzystnie wpłynął na wyciszenie negatywnych emocji oraz rozwój wychowanków, wzrost koncentracji uwagi oraz obnizenie wewnętrznego napięcia. Dziękujemy Fundacji za wsparcie finansowe oraz zwiększenie oferty pracy z dziećmi.
 
news"SPEŁNIONE MARZENIA"-AKCJA ŚWIĄTECZNA
Tecza Kutno
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia Pani Anna Skalska mieszkająca na stałe w Belgii zorganizowała akcję charytatywną "spełnione marzenia", której celem byłoa realizacja pragnień naszych wychowanków. Kazde dziecko pisało list do Św. Mikołaja. Pani Ania poszukiwała darczyńców, którzy spełniali prośby dzieci. Podczas spotkania Wigilijnego organizatorka wraz z rodzina i przyjaciółmi wręczyli wymarzone prezenty. Dzieci były mile zaskoczone, że znalazły się osoby, które zrealizowały ich marzenia. Dziękujemy wszystkim darczyńcom z Belgii za niezapomniane święta i wspaniałe prezenty.
newsWYSTAWA I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Tecza Kutno 30-go listopada 2015 roku grupa nieformalna „Lawendowe dziewczyny” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” zorganizowała wystawę i kiermasz prac plastycznych wychowanków i opiekunów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza”w Kutnie. Wystawa była podsumowaniem realizacji programu „Bibelotki ciotki Klotki”. „Bibelotki ciotki Klotki” dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
newsANDRZEJKI-WIECZÓR WRÓŻB I MAGII
27-go listopada 2015r. wspólnie z uczniami ZSZ nr 2 w Kutnie im. dr.A. Troczewskiego zorganizowaliśmy wieczór Andrzejkowy. Wolontariusze przygotowali moc atrakcyjnych zabaw związanych z przepowiadaniem przyszłości, powodzeniem losu, spełnieniem marzeń oraz karierą szkolną i zawodową. Było tradycyjne lanie wosku, "Ruletka", "Złamane serce", kości. Nie zabrakło pięknych przebrań, słodkiego poczęstunku, który przygotowali uczniowie oraz niespodzianki pizzy. Wszyscy dobrze się bawili podekscytowani przepowiednią o bliskim sukcesie, rychłej wygranej, czy niespodziewanej miłości.
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Aleksandrze Plewie i jej uczniom oraz Restauracji Jana.
newsJESIENNE WARIACJE KULINARNE
 W ramach realizacji programu edukacyjno-kulinarnego "Kuchenne wyzwania" wychowankowie PO-W "Tęcza" w Kutnie pod opieką autorek programu poznawali tajniki dobrego gotowania. Uczyli się samodzielnie przygotować wyszukane potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej, włoskiej, francuskiej czy angielskiej. Gotowaniu towarzyszyła degustacja połączona ze sztuką nakrywania stołów, podawania potraw, kelnerowania, nabywania tzw. "ogłady towarzyskiej". 25-go listopada 2015r. efekty pracy związane z realizacją programu mogli poznać przyjaciele i sponsorzy domu podczas wieczoru "Jesienne wariacje kulinarne". Sztuka kulinarna i oprawa z nią związana zaprezentowana przez wychowanków, wzbudziły podziw gości i pozostałych uczestników spotkania.
newsTRANSFER W DECOUPAGE-SZKOLENIE
 W ramach realizacji programu "Bibelotki ciotki Klotki" 26.09.2015r. odbyły się warsztaty z wykorzystaniem transferu w technice decoupage. W szkoleniu uczestniczyli wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz wychowawcy. Uczestnicy spotkania poznali tajniki przeniesienia dowolnego wydruku, fotografii na drewniany przedmiot, czy szklaną ozdobę. Nauczyli się cieniować, postarzać wytwory poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów i medium. Wykonane podczas spotkania prace zostaną wykorzystane jako prezenty i upominki dla przyjaciół domu. Niektóre z nich udekorują pokoje dzieci, inne będzie można nabyć podczas kiermaszu świątecznego. Większość prac znajdzie się na wystawie podsumowującej efekty realizacji programu. Kolejne warsztaty planowane są na 16-go października.
 Program "Bibelotki ciotki Klotki" dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej.


newsRAJDY PIESZE
 W ramach działalności KOŁA REKREACYJNEGO "WSZĘDOBYLSCY" odbywa sie cykl rajdów pieszych "Szlakami Powiatu Kutnowskiego ".
Jego celem jest poznanie przez wychowanków urokliwych zakątków najbliższej okolicy, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz intergacja grupy.
Do tej pory odbyły sie trzy  takie rajdy:
a) trasa: Kutno-Florek-Głogowiec-Klonowiec Stary-Strzelce- 15 km
b) trasa: Kutno -Sieciechów - Kuczków - Las Raciborowski - Raciborów - 10 km
c) trasa: Kutno - Nowa Wieś - Strzegocin - Witonia - 15 km
 Trasy rajdów okazały sie bardzo urokliwe - cisza, spokój, zieleń lasów, zapach pól oraz kręte wiejskie ścieżki. Choć pogoda  czasem płatała figle, to humory zawsze nam towarzyszyły.
 Za każdym razem, na końcu wędrówki, na uczestników czekały miłe niespodzianki.
newsOBÓZ W ZAKOPANEM 2015
 Od 1-go do 14-go sierpnia 2015 roku trzydzieścioro dzieci: wychowanków PO-W "Tęcza" oraz podopiecznych rodzin zastępczych z powiatu kutnowskiego wypoczywało na obozie terapeutyczno-wypoczynkowym "Aktywny wypoczynek z widokiem na Tatry". Obóz zorganizowało Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów". Zakwaterowanie miało miejsce w domu wypoczynkowym "Dream" w Zakopanem. W harmonogramie pobytu znalazły się zajęcia i konkursy plastyczne, literackie, sportowe, quiz wiedzy o górach, wędrówki piesze szlakami górskimi, podziwianie Morskiego Oka, przejście przez Dolinę Kościeliską, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Harendę, wejscie na Gubałówkę, wyjście do Aqua Parku "Gorący Potok". Dodatkowo zorganizowano wycieczkę w Pieniny, spływ Dunajcem oraz gondolą do zamku w Czorsztynie i Niedzicy. Udział w obozie pozwolił dzieciom poznać piękno i urok krajobrazu górskiego, kultury Podhalańskiej, rozwinął zdolności plastyczne, literackie i komunikacyjne. Te wszystkie atrakcje były możliwe dzięki wsparciu finansowemu, które Stowarzyszenie "Wyspa Skarbów" otrzymało od Urzędu Miasta Kutno oraz lokalnych firm. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
newsWYCIECZKA DO PŁOCKA- SPOTKANIE W "LAWENDOWEJ PRZYSTANI"
27-go lipca 2015 roku w ramach realizacji programu „Bibelotki ciotki Klotki” grupa nieformalna „Lawendowe dziewczyny” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” zorganizowała wycieczkę do Płocka i spotkanie w Lawendowej Przystani. W ramach warsztatów wychowankowie i wychowawcy PO-W „Tęcza” w Kutnie zwiedzali plantację lawendy założoną w 2012 roku. Poznali również tajniki uzyskiwania olejku lawendowego, samodzielnie ścinali kwiatostan, wysiewali i sadzili młode sadzonki. Odbyły się również zajęcia plastyczne, na których pleciono wianki i fusetki-zawieszki do szafy. Na koniec warsztatów odbył się quiz wiedzy, a najlepsi zostali nagrodzeni. Można powiedzieć, że „powiało Prowansją”.

Program "Bibelotki ciotki Klotki" dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

newsBIBELOTKI CIOTKI KLOTKI-WARSZTATY "POWIEW PROWANSJI"
 W lipcu 2015 roku w ramach realizacji programu "Bibelotki ciotki Klotki" grupa nieformalna „Lawendowe dziewczyny” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” zorganizowała warsztaty decoupage z wykorzystaniem preparatów do postarzeń i spękań zatytułowane „Powiew Prowansji”. W ramach warsztatów odbyło się kilka zajęć plastycznych, na których wychowankowie i wychowawcy PO-W „Tęcza” doskonalili tajniki techniki serwetowej. Tym razem odnawiano i ozdabiano stare meble, lustra, ramy. Podsumowaniem warsztatów było stworzenie „Lawendowego kącika”.
Program "Bibelotki ciotki Klotki" dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


newsRUCIANE NIDA 2015
 W dniach 29.07.- 11.08.2015r. wychowankowie  POW  uczestniczyli w obozie" Tygrysy" w Wygrynach koło Rucianego-Nidy nad jeziorem Bełdany organizowanym przez księdza Mirosława Mikulskiego.
Od samego poranka czas wypełniony był Mszą Świętą, katechezami, zajęciami sportowymi, wspólnym śpiewem oraz zabawami, które przeplatane zostały częstymi kąpielami. Poprzez dyżury kuchenne, warty nocne, sprzątanie namiotów oraz próby indiańskie pobyt na obozie uczył odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też innych uczestników. Duży nacisk położono na sport. W ramach hartowania ciała i ćwiczeń silnej woli obozowiczów zapraszano do porannych kąpieli w jeziorze Bełdany o godzinie 5.00. Charakterystycznym rysem "Tygrysów" są obecne od lat tradycje indiańskie. Na wszystkich uczestników czekały również zawody sprotowe m.in. piłka nożna, koszykówka, ringo a także dziesięciobój lekkoatletyczny.  Na zwycięzców oprócz sławy czekały puchary i nagrody.
To wszystko było możliwe dzięki życzliwym ludziom-darczyńcom, którzy chętnie wspierają takie inicjatywy przywożąc dzieciakom żywność, sprzęt sportowy czy drewno.


 
 
newsBIBELOTKI CIOTKI KLOTKI-REALIZACJA PROGRAMU GRANT NA LEPSZY START
 Od czerwca 2015 roku nieformalna grupa "Lawendowe dziewczyny" we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach grantu na lepszy start realizuje program "Bibelotki ciotki Klotki".
 Program "Bibelotki ciotki Klotki" dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu odbyły się warsztaty decoupage krok po kroku na drewnie zatytułowane "Z babcinego stryszku", w których brali udział wychowawcy i wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie. W ramach warsztatów ozdobione zostały skrzynki, pudełka, szkatułki, lustra, stoliki, ramki techniką serwetową. Ozdobione przedmioty będą miłym podziękowaniem dla przyjaciół i sponsorów Stowarzyszenia "Wyspa Skarbów".

newsKONKURS ORTOGRAFICZNY "DYKTANDO 2015"
 Już po raz kolejny 18.06.2015r. w naszym domu został przeprowadzony konkurs ortograficzny, w którym udział wzięli wszyscy chętni wychowankowie. Ze względu na szeroką rozpiętość wiekową wyłoniono trzy kategorie: I-klasy III-IV szkoły podstawowej, II-klasy V-VI szkoły podstawowej i III- gimnazja i szkoły średnie. Zróznicowano poziom trudności pisanego tekstu. Ostatecznie I miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły: Oliwia, Ania i Natalia oraz Sara, czyli dziewczęta górą! Wszyscy uczestnicy ortograficznych zmagań zostali nagrodzeni kosmetykami oraz słodyczami. Tytuł Mistrza Ortografii w konkursie "Dyktando 2015" uzyskała Sara. Gratulacje!!!
newsI MIEJSCE W IV KONKURSIE TANECZNYM W STEMPLEWIE
 17-go czerwca 2015 roku nasi wychowankowie wzięli udział w IV Przeglądzie Tanecznym "W Sercu Taniec" w Stemplewie. Organizatorami konkursu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie oraz Stowarzyszenie "Mamy wielkie serca". Występy podzielone zostały na cztery kategorie: przedszkola, szkoły i przedszkola integracyjne, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Wszystkie grupy zaprezentowały wysoki poziom tańca, niektórzy (szczególnie I i II kategoria) dodatkowo oczarowali estetyką i kolorystyką strojów. Formacja "Super skład" zaprezentowała taniec "Bitwa" w stylu hip-hop z elementami breakdance'a. Natalia, Ania, Przemek i Kuba oczarowali jury sprawnością fizyczną. Również publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami naszych tancerzy za ich efektowne baby freeze, koło Thomasa czy shake. Nasz debiut w Stemplewie okazał się bardzo udany, ponieważ "Super skład" zajął I miejsce w III kategorii- szkoły podstawowe. Gratulacje i uściski dla naszych tancerzy. Mamy nadzieję, że ta dobra passa będzie dalej trwać, bo przed nami udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy.
newsDZIEŃ DZIECKA 2015

 01 czerwca jak co roku wspólnie z naszymi wychowankami świętowaliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji uczniowie II L.O im. J. Kasprowicza w Kutnie razem ze swoim opiekunem panem Piotrem Staniszewskim przygotowali atrakcje w formie zabaw, konkursów oraz nagród. Nie zabrakło poczęstunku w postaci potraw z grilla, owoców, słodkich ciast, cukierków, lodów i innych słodyczy. Dzieciaki otrzymały prezenty. Imprezę zorganizowano dzięki wsparciu wielu darczyńców m. in. Cukierni „Pychotka”, Hospicjum Kutnowskiego. Świętowanie przebiegało w miłej atmosferze, którą uświetniła muzyka w wykonaniu zespołu działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej. Dopisały nie tylko humory, ale nawet pogoda. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Dnia Dziecka.

 
newsVIII INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY
28 maja 2015 roku już po raz ósmy na boisku Małej Ligi Baseballowej odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny "Razem dla dzieci"- promocja pieczy zastępczej w ramach organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu "wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastepczych "Wyspa Skarów", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza". Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas wspólnej zabawy wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego "Kolorowe marzenia". Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali m.in. Nikola Stępska,Anna Winkler, podopieczni POW "Tęcza", Stowarzyszenia "Skakanka", grupy taneczne: Fair Play oraz Alibi, zespół "Unnamed", a także Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Dla najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in pokazy: grup motocyklowych, Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego Pułk 37, służby Malatańskiej, walki w wykonaniu Adama Grzelaka i jego podopiecznych, kuglarskie w wykonaniu teatru ognia "Fireproof", Powiatowej Komendy Policji w Kutnie, Powiatowej Straży Pożarowej w Kutnie, Grupy Rozpoznawczo-Szturmowej "Rangers". W trakcie pikniku na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla.
 
newsCYRK ARLEKIN-PODZIĘKOWANIE
 Dnia 24 kwietnia nasi wychowankowie uczestniczyli w występach cyrku „Arlekin”. Pod kopułą cyrku dzieci zobaczyły akrobacje napowietrzne na sztrabatach, taniec z ogniami i wężami. Dla najmłodszych widzów wystąpił Kubuś Puchatek i Pingwin, a zespół clownów przedstawił zaczarowany świat baniek mydlanych. Na arenie pojawiły się również koniki polskie, kozy, lamy i gołębie. Wejście do cyrku możliwe było dzięki uprzejmości dyrekcji i pracownikom Cyrku Arlekin. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

newsNADZIEJA NA MUNDIAL

W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyły sie Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka "Nadzieja na Mundial". Wzięło w nich udział 8 grup po 5 zespołów. Podczas rozgrywek wychowankowie PO-W "Tęcza" zdobyli 4 miejsce w grupie.
Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej dla Dzieci z Domów Dziecka to nie tylko rywalizacja,
to także znakomita zabawa w obecności znanych gwiazd, takich jak: Zbigniew Boniek, Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Dziekanowski,Tomasz Kłos oraz wiele innych osobistości.
Między meczami organizowane były konkursy, do których stawali wybrani zawodnicy
ze wszystkich obecnych drużyn. Zwycięzcą jednej konkurencji był również nasz wychowanek, który otrzymał atrakcyjną nagrodę .
Na zakończenie imprezy odbył się mecz Reprezentacji Artystów Polskich z drużyną gwiazd reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zagrali m.in. Dariusz Dziekanowski, Marek Jóźwiak, Tomasz Sokołowski, Maciej Szczęsny oraz Tomasz Kłos.
W obu zespołach, obok dorosłych zawodników wystąpiły dzieci biorące udział w turnieju.
Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali upominki w postaci piłek,koszulek,smyczy, długopisów i innych gadżetów.
Uczestnicy Mistrzostw mają nadzieję na udział w tak znakomitej imprezie w przyszłym roku.

newsLEKCJA ŻYWEJ HISTORII
 25-go stycznia 2015 roku Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 przygotowało lekcję żywej historii w terenie dla wychowanków naszego domu. 

Lekcję historii przygotowano przy niemieckim schronie bojowym, przystosowanym do prowadzenia ognia okrężnego, zbudowanym wraz z siecią transzei w roku 1944 przez członków org TODT, HJ oraz miejscową ludność. Warto przypomnieć, że schron Ringstand 58c w Łącku, został odrestaurowany przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRH "WEICHSEL" – Płock Pułk 37-Kutno. 

Realistyczną rekonstrukcję walk, zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem i … bitwą na śnieżki, w której bezkonkurencyjne były dzieci.
Dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom.

newsPODARUJ 1%
newsŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 
newsŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2014
 18 tego grudnia jak co roku wszyscy wspólnie obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem światełka Betlejemskiego przez harcerzy z Hufca ZHP Kutno. Nasi wychowankowie zaprezentowali się w przedstawieniu słowno-muzycznym ukazującym historię Narodzenia Pańskiego. Po podzieleniu się opłatkiem uroczystą wieczerzę wigilijną rozpoczął ksiądz Czarek od pobłogosławienia pokarmów. W czasie tego magicznego wieczoru nie zabrakło Świętego Mikołaja z workiem pełnych prezentów oraz tradycyjnych kolęd i znanych pastorałek. Na zakończenie ciocia Dyrektor zyczyła wszystkim zdrowia, pogody ducha, radości i miłości drugiego człowieka. Dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane prezenty.
newsPODSUMOWANIE PROJEKTU "MOŻNA INACZEJ"
 17-tego grudnia 2014 roku w CTMiT w Kutnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Mozna inaczej" realizowanego w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy "Laris". Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz rozwój twórczości i ekspresji plastycznej, muzycznej i tanecznej.  
newsWIGILIA Z NIJHOF WASSINK
Pragnąc podziękować za cały rok współpracy i wsparcia finansowego Nijhof Wassink, 16 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie Wigilijne z przedstawicielami firmy. Nasi wychowankowie zaprezentowali monataż słowno-muzyczny przedstawiający Narodzenie Pańskie, była wspólna kolacja wigilijna oraz własnoręcznie przygotowane upominki-choinki bożonarodzeniowe. Nie zabrakło życzeń, miłych słów i podziękowań. Sponsorzy mogli wraz z dziećmi podziwiać efekty sfinansowanych przez firmę remontów.
newsMIKOŁAJKI!!!
Z okazji "Mikołajek" gościliśmy w naszym domu kilka szkół i instytucji z powiatu kutnowskiego. Jako pierwsi odwiedzili nas przedstawiciele grona nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 Kutno-Azory, od których nasi wychowankowie otrzymali paczki  ze słodyczami oraz grę-piłkarzyki. Ze śpiewem, z maskotkami oraz workiem artykułów biurowych, papierniczych i na słodko z ciastami z domowego wypieku przyjechali do nas z siostrą oraz pedagog panią Dominiką Wielgosz uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Postawowej w Kutnie. Nie obyło się bez wspólnych śpiewów i pląsów. Chwilę później zjawił się prawdziwy Św. Mikołaj ze swoim pomocnikiem i wielkim workiem prezentów. Żeby otrzymać "super prezent" każde "grzeczne dziecko" losowało zadanie, które musiało wykonać np. 10 podskoków, zaśpiewać piosenkę, opowiedzieć śmieszną historyjkę itp. Ponieważ Mikołajowi towarzyszyła dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum SPSK w Kutnie pani Barbara Karczewska oraz nauczycielka pani Jadwiga Woźnicka domniemamy, że akcję zorganizowała młodzież tejże szkoły. To jeszcze nie koniec atrakcji jakie czekały tego magicznego dnia na naszych wychowanków. Po południu pracownicy firmy Nijhof Wassink zaprosili wszystkich wychowanków na przepyszną pizzę do Restauracji "Jana". Dziękujemy wszystkim darczyńcom, pomysłodawcom akcji, ludziom otwartego serca, dla których sprawienie radości nieznanym dzieciom sprawia wiele satysfakcji.
newsWARSZTATY "ZRÓB TO SAM"
03.12.2014r. nasz domu był organizatorem warsztatów arteterapeutycznych "Zrób to sam", które realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy "Laris" w ramach programu aktywizacji międzypokoleniowej "Mozna inaczej". Podczas warsztatów gościliśmy panią Ewę Wypych- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorów, pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej naszego powiatu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie. Spotkanie rozpoczęło się popisem wokalnym naszych dziewcząt, które zaprezentowały dwa utwory: polską wersję "Merry Christmas" oraz kanon "Przyjdź talencie". W celu zapoznania uczestników z techniką plastyczną "Scrapbooking" przygotowano prezentację multimedialną. Podczas warsztatów wychowankowie i podopieczni domów wykorzystując skrawki pasków papieru, serwetek papierowych, dziurkacze, stikery, cekiny, brokat tworzyli piękne kartki świąteczne oraz choinki przestrzenne. Podczas podsumowania spotkania nie zabrakło wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, ciepłych słów, a wszystko "okraszone" zostało słodkim poczęstunkiem, który przygotowali nasi wychowankowie.
newsWYCIECZKA DO TORUNIA
12 października 2014r. Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" zorganizowało wycieczkę do Torunia, miasta Mikołaja Kopernika współfinansowaną z dotacji Powiatu Kutnowskiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego o nazwie "Wspieranie istotnych prowadzonych w atrakcyjnych formach przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych lub naukowych". Podczas wyjazdu uczestnicy mogli poznać historię miasta oraz życiorys naszego astronoma. Odbyło sie również spotkanie z kulturą. W ramach zderzenia z teatrem wychowankowie obejrzeli w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym musical "Alicja w krainie czarów". Widowisko na wysokim poziomie przygotował Ogólnopolski Teatr "Futryna". Zarówno przedstawienie, spacer po Toruńskiej Starówce, jak również zwiedzanie domu Mikołaja Kopernika, Ratusza oraz oglądanie panoramy Torunia zostawią u dzieci niezapomniane wspomnienia.
newsDZIEŃ CHŁOPCA
Z okazji Dnia Chłopca jak co roku nasze dziewczęta przygotowały dla płci przeciwnej niespodziankę w formie montażu słowno-muzycznego. Nie obyło się bez tradycyjnych konkursów: zręcznościowych, logicznych, tanecznych, kulinarnych. Chłopcy musieli sie wykazać między innymi dobrą znajomością narzędzi, przepisów kucharskich, klubów piłkarskich, sztuki wiązania krawatu. Dziewczęta samodzielnie przygotowały słodki poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili. Na zakończenie spotkania chłopcy dostali słodkie paczuszki i .......po buziaku. 
newsIX OFRS W BYDGOSZCZY
 W dniach 29-30 sierpnia już po raz ósmy wzięliśmy udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. Festiwal organizowany jest przez Fundację Nowe Pokolenie w Hołdzie Janowi Pawłowi II. Co roku bierze w nim udział ponad 500 utalentowanych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. 29 sierpnia w Pałacu Młodzieży odbyły sie eliminacje konkursowe. Uczestnicy festiwalu mogli wypróbować swych sił w pięciu kategoriach: muzyce, tańcu, małej formie scenicznej oraz plastyce i fotografii. Pałac zamienił się w miejsce artystycznej rywalizacji, ale również twórczych inspiracji i samodoskonalenia. Impreza odbywa się rokrocznie pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Nasz dom reprezentowały dwie grupy taneczne: formacja chłopców-"Tęczowe urwisy" i formacja dziewcząt. Marika i Natalia dodatkowo wzięły udział w małej formie scenicznicznej (recytacja). Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zostali wysoko ocenieni przez jurorów. Niestety konkurencja była bardzo liczna i utalentowana, co zmniejszyło nasze szanse na nagrodę-udział w finale. Mimo to cieszymy się z udziału w festiwalu, poznania wielu wspaniałych ludzi, niezapomnianych przezyć. Pragniemy podziękować organizatorom OFRS, przede wszystkim pani Joannie Dobskiej, pracownikom Fundacji Nowe Pokolenie, sponsorom, wolontariuszom za wspaniały pomysł jakim jest festiwal, za wszystkie ciepłe słowa, jakimi nas raczyli podczas pobytu w Bydgoszczy, pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań naszych wychowanków.
newsOBÓZ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY "TĘCZOWA STACJA NIEBORÓW"
 
newsOBÓZ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY W CHŁAPOWIE
 
newsWYCIECZKA DO MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
 
newsWARSZTATY "ZIELONA SZKOŁA ŻYCIA"
 W ramach IX Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolonatariusze Citi zaprosili naszych starszych wychowanków do udziału w projekcie "Zielona Szkoła Zycia" w podwarszawskiej Bajkowej Zagrodzie (w dniach 15-17 czerwca 2014 r.). Celem warsztatów była pomoc w przygotowaniu do dorosłości, nabycie praktycznych umiejętności takich jak: samodzielne przygotowanie posiłków, planowanie budzetu, samodzielne zakupy w sklepie oraz przez internet. Ponadto nasi wychowankowie przeliczyli koszt jednego posiłku obiadowego wykonanego samodzielnie z zakupionym w sklepie czy restauracji, poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwej diety, piramidy zywienia oraz zakładania konta bankowego. We wszystkich aktywnościach naszych wychowanków wspierali wolontariusze Citi, którzy starali się uatrakcyjniać wszystkie formy zaplanowanej działalności tak, by była ona jednocześnie pracą jak i świetną zabawą. Dodatkową atrakcją zorganizowaną przez Kasię Kruzę właścicielkę Bajkowej Zagrody i jej przyjaciół był rejs Omegą po Zalewie Zegrzyńskim oraz ognisko ze śpiewem przy akompaniamencie gitar. Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali i poprowadzili warsztaty "Zielona Szkoła Zycia" oraz całej Bajkowej Zagrodzie, która kolejny raz nas ugościła zgodnie z tradycją "czym chata bogata".
Program Wolontariatu Pracowniczego Citi jest jedną z największych i najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Już od 9 lat poprzez program wolontariatu Bank inspiruje swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji róznorodnych przedsięwzięć społecznych.
Światowy Dzień Citi dla Społeczności jest jednym z najwazniejszych projektów prowadzonych w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi. Jest to ogólnoświatowy projekt Citi, realizowany corocznie w ramach którego pracownicy Banku wraz z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi, starają się rozwiązać konkretne problemy występujące w bliskich im społecznościach. Realizowane projekty mają rózny charakter: są to warsztaty p[lastyczne dla dzieci, zajęcia z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych, odnawianie domów dziecka, pomoc schroniskom i akcje krwiodastwa. W 2013 roku w działania w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontaruiusze Citi wraz ze znajomymi i rodzinami zaangazowali się 1810 razy, realizując 132 projekty skierowane do ponad 17 000 potrzebujących z 14 województw w Polsce
newsWYSTĘP TANECZNY "TĘCZOWYCH URWISÓW" DLA UTW
 Podczas tegorocznej uroczystości zakończenia roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK w Kutnie (10 czerwca 2014 r.) w ramach stałej współpracy nasi młodsi wychowankowie uświetnili część artystyczną pokazem tańca w stylu hip-hop. Grupę "Tęczowych urwisów", w składzie: Kuba, Łukasz, Przemek i Kamil przygotował Piotr Woźniak-instruktor tańca KDK w ramach programu "SMOK" finansowanego ze środków Fundacji "Jana". Dzięki swoim zdolnościom chłopcy oczarowali publiczność. Taniec był formą podziękowania wszystkim słuchaczom UTW za kilkuletnią współpracę, przede wszystkim podziękowaniem dla grupy teatralnej UTW "Maska 2" i instrutor grupy pani Jagody Kubiak za przekazanie dochodu z biletów spektaklu "Moralność Pani Dulskiej" na rzecz naszego domu. Wszystkim słuchaczom UTW zyczymy aktywnego i pełnego relaksu wypoczynku wakacyjnego.
newsZAWODY WĘDKARSKIE
 Z okazji Dnia Dziecka, Koło Miejskie nr. 110 w Kutnie 1-go czerwca zorganizowało Piknik Wędkarski dla naszych wychowanków. Tym razem mogli oni sprawdzić swoje umiejętności wędkarskie nad zalewem tuż przy targowicy miejskiej. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowano słodki poczęstunek, a na młodych wędkarzy czekały liczne nagrody. Najlepszymi wędkarzami okazały się dziewczęta: Sandra i Angelika, chociaż rybobranie sprzyjało wszystkim uczestnikom zabawy. Dziękujemy organizatorom za kilkuletnią współpracę oraz pomoc i wsparcie.
newsRAZEM DLA DZIECI-VII PIKNIK INTEGRACYJNY
 Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 29 czerwca 2014roku na Małej Lidze Baseball'owej odbył się VII Integracyjny Piknik Rodzinny pod hasłem "Razem dla dzieci".

Piknik został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego przez jednostkę projektu pn "O lepsze jutro", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa skarbów", Stowarzyszenie Pomocy "Laris" oraz naszą Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą "Tęcza". Impreza została współfinansowana również przez Rejonowe Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Piknik rozpoczął się panelem dyskusyjnym dla rodzin zastępczych z naszego powiatu. W części artystycznej wystąpili nasi wychowankowie oraz dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Nasi mali, ale bardzo uzdolnieni tancerze zaprezentowali taniec przygotowany podczas warsztatów tanecznych realizowanych w ramach programu "SMOK i finansowanych przez Fundację "Jana" z Holandii. Tancerzy przygotował instruktor tańca KDK pan Piotr Woźniak. Chłopcy w składzie: Kuba, Kamil, Łukasz i Przemek pokazali taniec w stylu break dance, dziewczęta: Marika, Natalia, Sandra i Ania zatańczyły hip hop. Oliwia i Marika zaprezentowały również swoje zdolności wokalne. Wszystkim młodym artystom wręczono atrakcyjne nagrody.

W dalszej części imprezy na dzieci i opiekunów rodzin zastępczych czekała moc atrakcji w postaci: pokazów grup motocyklowych, grup rekonstrukcyjnych, grup mundurowych, grupy maltańskiej oraz pokazów sztuk walki.

Dla najmłodszych przygotowano park rozrywki, na którym maluchy mogły skorzystać z boiska dmuchanego, zjeżdżalni dmuchanej, gigantycznych gier planszowych, a także wziąć udział w  zajęciach plastycznych "Mały Artysta", malowaniu twarzy oraz festiwalu baniek mydlanych. Oprócz atrakcyjnych zabaw przygotowano również gorący poczęstunek: grochówkę , karkówkę, kiełbaski, kaszankę z grilla, chleb ze smalcem oraz ciasta domowego wypieku i napoje.

Dziękujemy wszystkim partnerom, sponsorom, zaproszonym grupom rekonstrukcyjnym oraz gościom, którzy przyczynili się do zwiększenia atrakcyjności pikniku.

 

newsDLA DOMU Z POMYSŁEM

W ramach realizacji programu własnego "Dla domu z pomysłem" 8 maja nasi wychowankowie wraz z opiekunami odwiedzili seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wraz z wychowawcami dzieci pokazywały jak prosto i tanio wykonać modne w tym sezonie torby. Za pomocą kolorowych skrawków materiałów oraz ozdób w postaci koralików, kokardek, kwiatów mieszkańcy DDPS zrobili ciekawe i uniwersalne torby, które zatrzymali dla siebie.

newsXVIII TURNIEJ PIŁKARSKI IM. OLKA RUMINKIEWICZA W KONINIE
W dniach 21-22 marca nasze dzieci uczestniczyły po raz kolejny w Turnieju Piłkarskim im. Olka Ruminkiewicza w Koninie. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Konina. Zawody miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.
W eliminacjach grupy B dzieci zajęły IV miejsce. W meczu finałowym SP-OSIECZA - "Tęcza" Kutno wygrali nasi mali piłkarze 0:2. Dzięki temu mogliśmy walczyć o miejsca
13-16. Z SP Zagórów wygraliśmy 1:0. Pamiętną bramkę strzeliła nasza piłkareczka Kingusia. Turniej zakończyliśmy zdobywając 13 miejsce spośród 16 drużyn.
Zawody sportowe swoją obecnością uświetnił Król Polskich Kibiców. Złożył autograf
na nagrodach, które otrzymali nasi mali piłkarze.
Dzieci wróciły dumne z pucharem i upominkami, a przede wszystkim z niezapomnianymi wrażeniami i zapewnieniem, że w przyszłym roku znajdą się na podium.
newsDLA DOMU Z POMYSŁEM
 Nasi wychowankowie po raz kolejny odwiedzili Dzienny Dom Pomocy przy MOPS Kutno w ramach współpracy przy realizacji programu "Dla domu z pomysłem". Na zajęciach młodzież oraz wychowawcy uczyli się podstaw dziergania na drutach. Za kilka dni na pewno wszyscy będą mieć własnoręcznie wydziergane szaliczki, koszyczki i bransoletki :)
newsPRZEKAŻ 1%
 
newsSPOTKANIE Z GRUPĄ TEATRALNĄ MASKA 2 Z UTW
 27 lutego 2014 roku grupa teatralna "Maska" działająca przy POW "Tęcza", zorganizowała spotkanie integracyjne z członkami grupy teatralnej "Maska 2" z UTW przy TPZK. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i stanowiło podziękowanie za przekazanie dochodu z biletów ze spektaklu "Moralność pani Dulskiej". Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia pokoi wychowanków, pozwoliły stworzyć atmosferę domu rodzinnego. Podczas spotkania wręczono podziękowania oraz upominki wykonane przez dzieci. Zgodnie z tradycją "tłustego czwartku" goście zostali poczęstowani wypiekami przygotowanymi przez grupę III w ramach zajęć koła kulinarnego "Ciasteczko". Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty z decoupage. Aktorzy z UTW mogli spróbować swoich sił na polu plastycznym ozdabiając techniką serwetową styropianowe jaja. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy grupie teatralnej "Maska 2" z UTW i cieszymy się z tej "artystycznej" współpracy.
newsBAL KARNAWAŁOWY 2014
21 lutego 2014 roku w naszym domu odbył się bal karnawałowy pod hasłem "W świecie Pana Andersena". Nie obowiązywały ograniczenia wiekowe, dlatego świetnie bawili się starsi i młodsi wychowankowie. Biletem wstępu było przebranie oraz dobry humor. Bal zorganizowano we współpracy z wolontariatem II L.O. w Kutnie. Licealiści przygotowali dla naszych wychowanków konkursy, nagrody, słodki poczęstunek oraz upominki. Jak co roku wybrano Króla i Królową balu. Pizza Pub I Restauracja Jana zasponsorowały pizzę oraz lody. Nie zabrakło też dobrej muzyki. Oprawę muzyczną i scenografię przygotował Cyryl Banel. Serdeczne podziękowania kierujemy równiez dla pani Marty Ścibor, pani Jany Czajkowskiej, pana Piotra Staniszewskiego, pani Danuty Kubiak i pani Agnieszki Myśliwiec.
newsUNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU DLA POW "TĘCZA" W KUTNIE
 29.01.2014 r. w CTMiT w Kutnie grupa teatralna "Maska 2" z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK wystawiła spektakl "Moralność pani Dulskiej" wg Gabrieli Zapolskiej z którego cały dochód przeznaczyła dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie. Dzięki tym środkom finansowym mogliśmy uatrakcyjnić wystrój pokoi naszych wychowanków. Zakup kolorowych ramek, kocy, poduszek, lampek, doniczek, lusterek, świeczników, koszyczków, pudełek i innych ozdób wywołał ciepły, rodzinny nastrój. Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom i darczyńcom, a w szczególności pani Jadwidze Kubiak instruktor grupy teatralnej Maska 2 z UTW oraz aktorom-członkom grupy.
newsAKCJA "MIŚ" III EDYCJA
 Juz po raz trzeci 31.01.2014 r. gościliśmy w naszym domu organizatorów akcji "Miś". Dzięki zbiórce darów zorganizowanej przez radnego z Krośniewic pana Tomasza Walczewskiego oraz wolontariuszy akcji, nasi wychowankowie otrzymali maskotki oraz grę telewizyjną. Organizatorom i wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
newsWARSZTATY I POKAZ SPORTÓW WALKI
W ramach aktywnych form spędzania czasu wolnego podczas tegorocznych ferii zimowych, 30.01.2014 roku gościliśmy w naszym domu instruktora sportów walki pana Adama Grzelaka. Zorganizowany został pokaz walki sportów: kickboxing i sanda. Pan Adam razem ze swoim asystentem poprowadził warsztaty dla naszych wychowanków. Chętnych było wielu i mimo duzych wymagań co do kondycji oraz predyspozycji fizycznych wszyscy wytrzymali do końca zajęć. Dzieciom bardzo spodobała się taka aktywna forma spędzania czasu wolnego i mimo wyczerpania fizycznego wykazywali de zainteresowanie zorganizowania kolejnego spotkania.
newsSPOTKANIE Z INSTRUKTOREM JAROSŁAWEM MAKOWSKIM
 28.01.2014 r. na zaproszenie koła ekologiczno-przyrodniczego "Ziemia- nasza planeta" gościliśmy instruktora KDK pana Jarosława Makowskiego, z którym nasze koło współpracuje już od kilku lat. Podczas spotkania wychowankowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której poszerzyli swoje wiadomości na temat przyrody regionu kutnowskiego. Ciekawostki i tajemnice flory i fauny naszego regionu rozbudziły u młodych przyrodników postawę badacza, rozwinęły ich zainteresowania.


 

news ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2014

Dnia 25 stycznia 2014 roku członkowie koła ekologiczno-przyrodniczego ,,Ziemia-Zielona Planeta" działającego w POW ,,Tęcza", wzięli udział w organizowanej już po raz 6 w Kutnie akcji ,,Zimowe Ptakoliczenie". Liczenie ptactwa przeprowadziliśmy w Parku Wiosny Ludów. Było bardzo mroźno, ale dobry humor nas nie opuszczał. Udało nam się zaobserwować i sfotografować kilka gatunków ptaków: gawrony, kawki, wróble i kosy, a na sam koniec ptakoliczenia ... nawet zająca.

newsPODSUMOWANIE PROGRAMU SZUFLADKI KULTURY

W grudniu 2013 r. zakończyła się realizacja programu edukacyjno-kulturalnego „Szufladki kultury” organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Od maja 2013 dzieci uczestniczyły w spotkaniach na terenie instytucji kulturalnych na terenie miasta Kutno. Ponadto uczestnicy wzięli udział w wycieczkach do Krakowa, Warszawy i Łodzi. Wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych mieli możliwość zwiedzenia między innymi Wawelu, Muzeum Schindlera w Krakowie, Kopalni soli w Wieliczce, skansenu w Kłóbce, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki bogatej ofercie zapoznały się z funkcjonowaniem muzeum, teatru, kina i biblioteki. Uczestniczyły w lekcjach muzealnych, warsztatach artystycznych, wystawach, spektaklach i pokazach kinowych.

Dzieci zapoznały się z możliwościami uczestnictwa w życiu kulturalnym dzięki nauce korzystania
z oferty instytucji związanych z kulturą i sztuką. Dzięki pogadankom oraz spotkaniom
z pracownikami odwiedzanych placówek nabyły umiejętności kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych i potrafiły zastosować je w praktyce. Realizacja programu miała ponadto wpływ na kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Część uczestników programu po raz pierwszy miała możliwość wstępu i zapoznania się
z funkcjonowaniem odwiedzanych instytucji. Realizatorzy programu wspierali uczestników poprzez wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, poczucia własnej wartości. Umożliwili dzieciom poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych zdobycie umiejętności nazywania i wyrażania emocji na podstawie doznań artystycznych.

W programie wzięło udział 50 dzieci.


newsDZIEŃ I BABCI I DZIADKA
Dnia 16.01.2014 r. koło plastyczne "Pop Art" wraz z opiekunami: Dorotą Jaśkowiak i Joanna Kapicą oraz Samorządem Wychowanków POW "Tęcza" w Kutnie juz po raz trzeci zorganizowało spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy MOPS Kutno. Wychowankowie naszej placówki zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne, co spotkało sie z ogromnym zadowoleniem zgromadzonych gości.
Spotkanie to było wstepem do wzajemnej współpracy międzypokoleniowej w ramach realizacji programu artystyczno-edukacyjnego "Dla domu z pomysłem" realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2014r.
Podopieczni DDPS oraz wychowankowie placówki będą spotykać się cyklicznie realizując zajęcia programu, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć ozdoby wykonane na drutach i szydełkiem, dekoracje zdobione techniką decoupage.
Mamy nadzieję, iż wspólne spotkania przyniosą wychowankom i podopiecznym dziennego domu wiele radości, zadowolenia, satysfakcji i miłych wspomnień.
newsWIECZÓR KOLĘD
 Jak co roku siódmego stycznia 2014 roku zorganizowalismy "Wieczór Kolęd", na który zostali zaproszeni przyjaciele i sponsorzy domu. Nasi wychowankowie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne w montażu słowno-muzycznym "W drodze do stajenki". Spotkanie uświetnił występ chóru "Acapella" z Krośniewic, który zaśpiewał mniej i bardziej znane kolędy oraz pastorałki. Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek, podziękowania za wszelką pomoc ofiarowaną przez darczyńców oraz upominki własnoręcznie wykonane przez dzieci.
newsPROJEKT SZUFLADKI KULTURY CD.
 Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach realizacji projektu "Szufladki Kultury" współfinansowanego przez Fundację PZU po raz kolejny zorganizowało wyjście do kina. Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności korzystania z bogactw oferty kultury, wyrobienie nawyku właściwego zachowania się w miejscach publicznych, rozbudzenie zainteresowań kulturą, sztuką oraz pokazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 27 grudnia 2013r. wychowankowie POW "Tęcza" oraz rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego obejrzeli film "Hobbit: Pustkowie Smauga" adaptację powieści J.R.R. Tolkiena.
newsŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 
newsWIGILIA W NASZYM DOMU
 Jak co roku z okazji świąt Narodzenia Pańskiego spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Uroczystą kolację poprzedziły występy naszych wychowanków, przekazanie przez harcerzy światełka z Betlejem, śpiew kolęd i przełamanie opłatkiem. Nie zabrakło zyczeń płynących prosto z serca, tych najskrytszych. Podczas wigilijnej wieczerzy zjawił się Św. Mikołaj z pomocnikami. Wszystkie grzeczne dzieciaki otrzymały prezenty. Ci, którym nie udało się przez cały rok być "super, super", mogli wykupić prezent śpiewając kolędę, bądź całując Mikołaja w brodę. Ten magiczny wieczór pełen radości i przyjaznej atmosfery był możliwy dzięki zorganizowaniu "świątecznej akcji" przez szkolny klub wolontarystyczny "Dobre Anioły", dlatego  szczególne podziękowania składamy panu Krzysztofowi Stasiakowi oraz nauczycielom i uczniom I L. O. im. gen. H. Dąbrowskiego w Kutnie.
newsMIKOŁAJKI
 Podobnie jak w ubiegłym roku Św. Mikołaj pamiętał o grzecznych dzieciakach z "Tęczy". Trochę musieliśmy go nawoływać krzycząc: "Mikołaju Święty, porzynieś nam prezenty!", ale zjawił się wraz z uśmiechniętą Mikołajką. Kolejno ciągnęliśmy losy, a następnie wykonywaliśmy polecenia np. śpiewaliśmy kolędy, całowaliśmy Mikołaja w brodę, stawaliśmy na jednej nodze, czy przedstawialiśmy jakąś scenkę. Panowała radosna atmosfera. Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizowali uczniowie ZS nr 2 w Kutnie pod opieką p. Aleksandry Tondyry-Plewa w ramach współpracy wolontarystycznej. Słodycze, które otrzymali nasi wychowankowie zostały zebrane w ramach akcji Samorządu Uczniowskiego ZS nr 2 w Kutnie. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym zorganizowano "Mikołajki" w "Tęczy".
newsWIECZÓR ANDRZEJKOWY
 Jak co roku 30 listopada 2013r. w naszym domu zorganizowaliśmy wieczór Andrzejkowy. Tym razem pomogli nam wolontariusze z ZS nr 2 w Kutnie pod opieką p. Aleksandry Tondyry-Plewa. Nasi wychowankowie przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny, natomiast młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły przeprowadziła andrzejkowe wrózby i zorganizowała słodki poczęstunek. Wszystkim dopisywał dobry humor i apetyt. Nie zabrakło lania wosku, zaklęć no i oczywiście czarownic i magów.
newsWYCIECZKA DO WARSZAWY-REALIZACJA PROJEKTU "SZUFLADKI KULTURY"
 3 grudnia 2013r. Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skabów" w ramach realizacji projektu "Szufladki kultury" współfinansowanego przez PZU zorganizowało kolejne spotkanie z kulturą. Tym razem był to wyjazd do Warszawy. W programie znalazło się zwiedzanie Centrum Nauki Mikołaja Kopernika oraz wyjście do kina. Młodsze dzieci obejrzały film "Kraina Lodu" w 3D, starsi "Igrzyska śmierci". Zarówno samodzielne eksperymentowanie poprzez doświadczenie, obserwację ułatwiło zrozumieć zjawiska zachodzące w otoczeniu, poszerzyło wiedzę z zakresu fizyki, optyki, astronomii. Czas spędzony w CNMK w Warszawie pozostanie na długo w pamięci dzieci jako przygoda z nauką.
newsWYCIECZKA DO ŁODZI
 18 listopada 2013r. Stowarzyszenie „Wyspa Skarbów” w ramach realizowanego projektu pod hasłem „Szufladki Kultury” współfinansowanego przez Fundację PZU zorganizowało kolejną wycieczkę. Tym razem nasi podopieczni czerpali z bogactwa kulturowego Łodzi. Wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie oraz dzieci z rodzin zastępczych z powiatu kutnowkiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą teatru lalkowego "Arlekin". Obejrzano spektakl "Złodziej czasu", który wywarł na widzach silne emocje. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem teatru, pracą aktorów. Jednocześnie uczyli się jak najwięcej czerpać z bogactwa dziedzictwa kulturowego naszego kraju, a także odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
newsBAL ANIOŁÓW
 31 października 2013 r. nasi najmłodsi wychowankowie wesoło bawili się na balu, którego organizatorem było Oratorium w Woźniakowie. Wszystkich obowiązywały białe, anielskie stroje oraz dobry humor i chęć uczestnictwa we wspólnych zabawach i pląsach. Był również słodki poczęstunek. Za zaproszenie i dobrą zabawę dziękujemy księdzu Henrykowi oraz animatorom Oratorium z Woźniakowa.
newsSUKCES MICHAŁA W KONKURSIE KDK "W OPARACH TUWIMA"
 Ogromnie cieszymy się i gratulujemy naszemu wychowankowi Michałowi, który w konkursie recytatorskim "W oparach Tuwima" organizowanym przez KDK otrzymał wyróznienie. Michał zaprezentował dwa utwory poety: "Wspomnienie" oraz "Rzuciłbym to wszystko". Gratulujemy również cioci Kasi Gąsiorowskiej, która przygotowała chłopca do konkursu. Michałku wszyscy trzymaliśmy za Ciebie kciuki.
newsDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie, jak co roku wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie uroczyście podziękowali wszystkim ciociom oraz wujkom za ich trud. Oprócz przedstawienia teatralnego, w którym z humorem ukazany został: cięzki los wychowawcy, ideał wychowanka, czy scenki z codziennych sytuacji. Dzieci przygotowały kartki okolicznościowe oraz słodki poczęstunek. Nie zabrakło konkursów dla pracowników: pakowanie tornistrów zgodnie z planem lekcji, obieranie ziemniaków na czas, "sztuka czesania".
newsZEMSTA A.FREDRY W TEATRZE MAŁYM
11-go października 2013r. dzięki życzliwości i współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mogliśmy obejrzeć spektakl "Zemsta" A. Fredry w Teatrze Małym w Łodzi. Organizatorami wycieczki była grupa teatralna "Maska 2" działająca przy UTW. Nasi wychowankowie, członkowie grupy teatralnej o równie pięknie i znacząco brzmiącej nazwie "Maska", z wielką przyjemnością skorzystali z zaproszenia instruktora teatralnego UTW pani Jadwigi Kubiak. Spektakl bardzo się podobał zarówno młodszym jak i starszym widzom. Aktorzy mimo ogromnej popularności sztuki, na nowo stworzyli ciekawe kreacje: Papkina, Cześnika, czy Rejenta. Po spektaklu zorganizowano spotkanie z rezyserem sztuki oraz aktorami. Nie zabrakło pytań dotyczących tajemnic warsztatu aktorskiego oraz trudności finansowych utrzymania teatru bez dotacji.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie UTW przy TPZK.

 
newsAKCJA KOLORUJEMY W KUTNIE
14 września bawiliśmy sie na festynie rodzinnym organizowanym w ramach trasy kolorujemy, która jest elementem AKCJI KOLORUJEMY. Organizatorami pikniku było Ogólnoposkie Związek Stowarrzyszeń Kibiców oraz Stowarzyszenie Kibiców Widzewa OFC Kutno. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z przeróżych atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyły sie dmuchane zabawki, wodne kule, boisko pneumatyuczne oraz konkurs plastyczny "Mój wymarzony pokój". Pragniemy nadmienić, iż nasz dom został zgłoszony do udziału w AKCJI KOLORUJEMY, w ramach której będą remontowane domy dziecka. Mamy nadzieję, że nasz dom będzie KOLOROWY.
newsSZUFLADKI KULTURY W KRAKOWIE
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych w ramach programu Szufladki Kultury współfinansowanego prze Fundację PZU zorganizowało wycieczkę do Krakowa. W trzydniowej wycieczce uczestniczyli wychowankowie Placówki
i dzieci z rodzin zastępczych. W trakcie wycieczki dzieci zwiedziły Wawel, Stare Miasto
i Sukiennice, podziwiały dzieło Wita Stwodsza w Kościele Mariackim. Spacerowały po Kazimierzu odwiedzając Cmentarz Żydowski i Synagogę. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarła Fabryka Oskara Schindlera, w której znajduje się wystawa pod hasłem Kraków - czas okupacji 1939-1945. W 45 salach ukazany został Kraków i jego mieszkańcy. Ekspozycja została podzielona na różne zagadnienia tematyczne: wojna 1939 roku, życie codzienne mieszkańców, los Żydów krakowskich, tajne państwo, a także dzieje ludzi pracujących w fabryce i historia samego Oskara Schindlera. Wycieczka zakończyła się w Wieliczce zwiedzaniem kopalni soli. Wywarła na nas ogromne wrażenie i na długo pozostanie w naszej pamięci.
Zawsze będziemy pragnęli wrócić do Krakowa!!!

newsOGÓLNOPOLSKI FESTIWAL RADOSNYCH SERC W BYDGOSZCZY
30-31 sierpnia nasi wychowankowie uczestniczyli w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. Dzieci i młodzież z całej Polski występowali w kilku kategoriach: muzycznej, tanecznej, małej formie scenicznej, plastycznej, fotograficznej. Eliminacje odbyły się w Pałacu Młodzieży 30 sierpnia. Wychowankowie naszej placówki wzięli udział w kategorii muzycznej, tanecznej i małej formie scenicznej. Do finału zakwalifikował się nasz najmłodszy uczestnik - Jakub Szybkowski. Chłopiec zachwycił wszystkich widzów i jury swoją sprawnością wykonując taniec breake dance. Otrzymał wyróżnienie i wystąpił w Finale, który odbył się w Myślęcinku.
Gratulujemy Kubie z całego serca i życzymy dalszych sukcesów!!!
newsGAMBIT PAMIĘTA O NAS
Już kolejny raz Firma GAMBIT, w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, zaopatrzyła nas w artykuły szkolne niezbędne nam do nauki.
Serdecznie dziękujemy właścicielom Firmy i życzymy zadowolenia z podejmowanych działań i inicjatyw.
DZIĘKUJEMY!!!
 
newsWYCIECZKA DO SKANSENU W KŁÓBCE
22 sierpnia wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie oraz rodzin zastępczych uczestniczyły w wycieczce do Skansenu w Kłóbce zorganizowanej przez Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" we współpracy z Fundacją PZU. Środki finansowe stowarzyszenie pozyskało  w ramach konkursu dotacyjnego PZU z kulturą 2013.
W ramach wycieczki dzieci wzięły udział w lekcji muzealnej, próbowały swoich sił i umiejętności nosząc dwojaki, wiadra z wodą oraz piorąc na tarze. Nauczyły się również ozdabiać tkaniny techniką odciskania.  Pogoda i atmosfera była cudowna, atrmosfera i humorki dopisywały.
newsOBÓZ SPORTOWO-INDIAŃSKI RUCIANE NIDA 2013
 W dniach 0d 01.07 do 13.07.2013r. siedmioro naszych wychowanków wraz z opiekunem przebywało na obozie sportowo- indiańskim w Ruciane Nida nad Jeziorem Bełdane na Mazurach. Głównym celem obozu było rozwijanie aktywności fizycznej oraz hartowanie ducha. Uczestnicy wypoczynku mogli się sprawdzić przechodząc odpowiednie próby indiańskie: milczenia, samotności, głodu oraz bólu. Nie wszystkim udało się zdobyć wszystkie sprawności, ale wszyscy wrócili z Rucianej wypoczęci i zadowoleni. Za organizację wypoczynku szczególne podziękowania kierujemy dla księdza Mirosława Mikulskiego oraz księdza Tomasza.
newsOBÓZ WYPOCZYNKOWO-PROFILAKTYCZNY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII W CHŁAPOWIE
Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz dzieci z rodzin zastępczych z powiatu kutnowskiego od 11.07-24.07.2013r. uczestniczyli w obozie wypoczynkowo-profilaktycznym z elementami arteterapii w Chłapowie pt"Wędrówki z Małym Księciem". Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie "Wyspa Skarbów" oraz POW "Tęcza" w Kutnie. Uczestnicy obozu brali udział w profilaktycznych zajęciach warsztatowych oraz zajęciach artystycznych. W trakcie wypoczynku odbyło się wiele atrakcyjnych wycieczek m. in. do : Kartuz, Jastrzębiej Góry, Rozewia oraz Szymbarku. Dzieci podziwiały piękno nadmorskiego krajobrazu oraz poznały elementy kultury kaszubskiej. Wszystkim towarzyszył dobry nastrój, chęć poznawania i poszerzania własnych doświadczeń.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy pomogli we współfinansowaniu obozu, a szczególnie: Urzędowi Miasta Kutno, Fundacji "Pomagam", Fundacji "Muszkieterów" oraz firmom: Pini Polonia, Zakład Energetyczny Kołodziejski , "Zuk-Budmel", "Trakt", Hetman-Florianów.
newsXXX LAT MINĘŁO
 
newsZAPROSZENIE Z OKAZJI XXX-LECIA POW 'TĘCZA" W KUTNIE

ZAPROSZENIE

Z okazji jubileuszu XXX-lecia istnienia
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
"Tęcza" w Kutnie
serdecznie zapraszamy
byłych pracowników oraz
usamodzielnionych wychowanków
na uroczyste obchody jubileuszu,
który odbędzie się
27.06.2013 r. o godz. 11.00
w Kutnowskim Domu Kultury.
newsDZIEŃ DZIECKA
 03.06.2013 roku jak co roku obchodziliśmy Dzień Dziecka na wesoło. Z tej okazji każdy wychowanek otrzymał słodycze, zorganizowane zostały konkursy sprawnościowe oraz poczęstunek: kiełbaski, napoje oraz ciasta upieczone przez uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie. Ciocia Dyrektor w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników, przekazała dzieciom serdeczne zyczenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w nauce oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Z okazji Dnia Dziecka wychowankowie PO-W "Tęcza" zostali zaproszeni na dyskotekę z poczęstunkiem do Chilli Club Kutno (01.06.2013r.) oraz na Piknik Integracyjny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Szewcach Nadolnych (31.05.2013r.). Firma Nijhof Wassink Kutno ufundowała naszym podopiecznym wyjście do pizzerii, a kawiarnia Crocantino w Kutnie zaprosiła na słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w spełnianiu marzeń naszych wychowanków.
newsVI INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY
 28 maja 2013 roku w ramach realizacji projektu "Lepsze Jutro" działania 7.1 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym, odbył się VI Integracyjny Piknik Rodzinny.
Piknik zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów", Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą "Tęcza" w Kutnie oraz Stowarzyszeniem Pomocy "Laris".
Celem pikniku jest integracja środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnej pieczy zastępczej.
W części artystycznej pikniku zaprezentowali się wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie, zespół "Buziaczki z MDK w Kutnie oraz formacja taneczna z KDK. Czas uatrakcyjniały również pokazy:  Zespółu Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Straży Pozarnej w Kutnie, grupy Rozpoznawczo-Szturmowej "RANGERS", Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego PUŁK 37.
Doskonałą zabawę zapewniła agencja Kręciołek pana Piotra Jaskólskiego.
newsNASZE DZIECIĘCE MARZENIA
W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka marzeniem naszych młodszych wychowanków jest podwójna, drewniana HUŚTAWKA oraz komplet mebli ogrodowych, gdzie moglibyśmy usiąść wspólnie, by odpocząć lub porozmawiać. Starsi wychowankowie marzą o utwardzeniu terenu pod boisko do piłki siatkowej i koszykowej.
Prosimy o pomoc w realizacji marzeń naszych wychowanków. Chetnych, którzy pragną wesprzeć nas w tym przedsięwzięciu i wywołać uśmiech na twarzach dzieci, prosimy o kontakt  pod nr telefonu (24) 2533172. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym.
newsPODZIĘKOWANIE DLA WESOŁEGO MIASTECZKA-LUNAPARKU
 Dyrekcja, pracownicy, a szczególnie wychowankowie skaładają serdeczne podziękowanie panu Piotrowi Felnerowi oraz pracownikom WESOŁEGO MIASTECZKA-LUNAPARK P.H.U. "WEST TRANS usługi rozrywkowe z Kutna za umożliwienie naszym podopiecznym bezpłatnego korzystania z róznego rodzaju karuzeli i dodatkowych atrakcji: zabawy na scenie, udział w konkursach.
newsDZIEŃ ZIEMI 2013
Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. Dlatego przez cały tydzień t.j. od 23 do 27 kwietnia wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie uczestniczyli w akcjach propagujących ekologiczny styl życia.  Koło ekologiczno-przyrodnicze "Ziemia-Zielona Planeta" zorganizowało również dwa konkursy: plastyczny "Ratujemy-odzyskujemy" oraz literacki Blisko natury". Inauguracją Dnia Ziemi 2013 roku było przygotowanie inscenizacji pod hasłem "Posprzątajmy świat" oraz oglądanie wystawy ptaków polskich w KDK "Ptak też człowiek". Bądź na pTAK.  
 
 
newsAKCJA PROZDROWOTNA UZALEŻNIENIOM MÓWIĘ STOP
 
 W  naszym domu w miesiącu kwietniu realizowane były działania  prozdrowotne  z  wykorzystaniem  różnych  metod i form  pracy  z wychowankami . Działania   tematycznie  ukierunkowane  były na  tematykę  profilaktyki  :    

 

1.  uzależnień   zgodnie z hasłem ”Uzależnieniom  mówię  STOP”.  Koordynatorki działań panie Joanna Budner, Dorota Jaśkowiak i  Joanna Kapica wraz  z wychowankami    przygotowały  gazetkę tematyczną związaną z uzależnieniami , prowadziły  w grupach  zajęcia profilaktyczne nt szkodliwości nałogów ( cykl prezentacji multimedialnych, elementy pogadanki,  dyskusji, zabawy tematyczne – burza mózgów, kalambury i   krążący rysunek).Przeprowadzono  zajęcia profilaktyczne  dla   wychowanków  oraz  ankietę nt substancji uzależniających. Zorganizowano  pogadankę   z policjantem z KPP w Kutnie   nt .prawnych konsekwencji zażywania i posiadania narkotyków , alkoholu, innych substancji uzależniających.

 

2.  promocję  zdrowego stylu życia  zgodnie z hasłem „Dbam o Zdrowie”.Koordynatorki działań panie Ewa Troger i Magdalena Kamińska  wraz z wychowankami   przygotowały

ekspozycje wizualne  , prowadziły  grupowe rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Zdrowa  Żywność ,pogadanki  nt, zdrowego stylu życia oraz zajęcia wychowawcze  dot. higieny ciała, umysłu , chorób cywilizacyjnych i zdrowego odżywiania.  Wychowankowie  przygotowywali  zdrowe kanapki, soki owocowo-warzywne  oraz  uczestniczyli w zajęciach sportowych ph. „Ruch to zdrowie”.

W dniu 22.04.2013r.zorganizowanazostała  Akcja  Prozdrowotna  podsumowująca  ww   działania  w ramach której  odbyło się  m.in.:zapoznanie z wynikami ankiety , prezentacja tematów dotyczących uzależnień ,,Alkohol" ,,Papierosy" , ,,Dopalacze i leki"  , rozstrzygniecie konkursu ,,Uzależnieniom mówię STOP",   quizy  , zgaduj-zgadule , rozwiązywanie krzyżówki z hasłem wychowankowie przedstawili  układy taneczne oraz  piosenki .

Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Kutnie - Oświata Zdrowotna  i Promocja Zdrowia , zaprezentowała  przygotowaną  prezentację multimedialną  dot. profilaktyki uzależnień w tym  nowe narkotyki  tzw. „dopalacze”.

 

newsWIZYTA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
 15.04.2013 r. gościliśmy w naszym domu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz doradcę Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa. W wizycie uczestniczyli Starosta Powiatu Kutnowskiego Mirosława Gal-Grabowska, Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego Konrad Kłopotowski jak również dyrektor PCPR Anna Antczak oraz wicedyrektor PCPR Ewa Wypych. Goście zwiedzili POW "Tęcza" w Kutnie, rozmawiali z wychowankami na temat organizacji czasu wolnego, rozwijania ich zainteresowań, funkcjonowania domu. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze.
newsŻYCZENIA WIELKANOCNE
Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć  i chwałę dajmy,
Bo zmartychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w gronie
najbliższych życzą:

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie
POW "Tęcza" w Kutnie


newsŚNIEŻYNKA - PROJEKT WYSPY SKARBÓW
W ramach projektu "Śnieżynka" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" zostało zorganizowane wyjście do Aquaparku na kręgielnię dla wychowanków placówki oraz rodzin zastępczych. Projekt "Śnieżynka" zakłada uspołecznienie i uaktywnienie dzieci i młodzieży poprzez nabycie umiejętności przygotowywania prostych posiłków, gospodarowania środkami finansowymi, organizacji wyjść zbiorowych oraz konkursów plastycznych. Realizację projektu wspierają Urząd Miasta Kutno oraz Fundacja ENERGA.
newsTĘCZA NA TURNIEJU W KONINIE
Nasi koledzy i koleżanki w dniach 15-16 marca uczestniczyli w XVII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im. Olka Ruminkiewicza w Koninie. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie i Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych Dzieci. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Konina oraz Polski Komitet Olimpijski. Nasza mieszana drużyna zajęła 10 miejsce na 16 drużyn uczestniczących w turnieju. Ponadto otrzymali również nagrodę Fair Play. Natomiast nasz kolega Krystian otrzymał puchar i dyplom dla najmłodszego zawodnika turnieju. Naszej drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
newsAPEL-1% KRS nr 0000289994
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" działające na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie, Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego, zwraca się z prośbą o dokonanie odpisu 1 % od podatku dochodowego za rok 2012. Środki finansowe są niezbędne na organizację wypoczynku letniego, realizację programów edukacyjno-arteterapeutycznych, cele statutowe, wspieranie wychowanków oraz propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej.
KRS nr 0000289994
Dziękujemy za dokonanie odpisu 1% na nasze Stowarzyszenie.
newsNA BALU U KRÓLOWEJ ZIMY
 Tłusty czwartek to okazja nie tylko do skosztowania większej ilości smakołyków, ale również pożegnania karnawału. Korzystając z tej okazji nasze starsze koleżanki z II LO w Kutnie im. J. Kasprowicza pod opieką pana Piotra Staniszewskiego zorganizowały dla naszych wychowanków bal karnawałowy o tematyce "Na balu u królowej Zimy". Licealistki przygotowały przepyszny poczęstunek i zgodnie z tematyką balu ustroiły salę. Nie zabrakło także ciekawie opracowanych konkursów. Wszystkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a każdy uczestnik otrzymywał nagrodę. Szczególnie gorąco atmosferę podgrzało "poszukiwanie skarbu"-słodyczy zgodnie z kolejno odkrywanymi wskazówkami. Nasi milusińscy także się postarali i na salę balową przybyli w atrakcyjnych strojach karnawałowych. Wszystkim dopisywał dobry humor, nie zabrakło również dobrej muzyki i popisów tanecznych.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować opiekunowi i młodzieży II LO za wspaniałą zabawę karnawałową.
newsWIECZÓR KOLĘD
 30.01.2013r. już po raz kolejny byliśmy organizatorami "Wieczoru Kolęd". Na spotkanie jak co roku zaproszeni zostali przyjaciele i darczyńcy POW "Tęcza" w Kutnie oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą placówką. W części artystycznej zaprezentowali się nasi wychowankowie: grupa teatralna "Maska" w inscenizacji słowno-muzycznej "Historia Narodzenia Pańskiego" oraz najmłodsi podopieczni: inscenizacja ruchowa oraz pastorałki. Przybyli goście mogli podziwiać również zdolności wokalne naszej usamodzielnionej wychowanki Izy- obecnie studentki I roku Pedagogiki Specjalnej WSHE w Łodzi oraz Kingi- uczennicy klasy III Gimnazjum nr 3 w Kutnie. Mini recital kolęd wykonany na akordeonie, skrzypcach i flecie poprzecznym przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Dyrektor POW "Tęcza" Pani Dorota Ćwirko-Godycka podziękowała wszystkim przybyłym za współpracę i okazane serce. Spotkanie uprzyjemnił słodki poczęstunek przygotowany przez dzieci w ramach zajęć koła kulinarnego "Ciasteczko". Wszystkim gościom wręczono upominki własnoręcznie przygotowane przez uczestników kół plastycznych: "Pop-Art" oraz "Radosny chaos".
newsBAL KARNAWAŁOWY W FIKOLANDZIE
 
newsDZIEŃ BABCI I DZIADKA
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka Samorząd POW "Tęcza" wraz z najmłodszymi wychowankami przygotowali dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy MOPS Kutno montaz słowno-muzyczny. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Wręczono piękne upominki- własnoręcznie przygotowane w ramach zajęć koła plastycznego "Pop-Art" drewniane przybory kuchenne ozdabiane techniką decoupage. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, pozostawiło uśmiech na twarzach zarówno młodszego jak i starszego pokolenia.
newsŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
 Z OKAZJI ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO
ORAZ NOWEGO ROKU 2013:
SZCZĘŚCIA, CO RADOŚĆ DAJE,
MIŁOŚCI, CO NIESIE POKÓJ,
ZDROWIA, CO RODZI WYTRWAŁOŚĆ,
WIARY, CO NADZIEJĘ RODZI

składają: Dyrektor, pracownicy i wychowankowie POW "Tęcza" w Kutnie
newsWYCIECZKA DO TORUNIA
 14 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach programu "Okienko Kultury" współfinansowanego przez TVP-Reklama Dzieciom, zorganizowało wycieczkę do rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika. W programie znalazło się wiele atrakcji, m. in. seans pt. "Gwiazda Betlejemska" w Planetarium, spektakl "Opowieść Wigilijna" w Teatrze Baj Pomorski i warsztaty w Muzeum Piernika. Dzieci pod czujnym okiem Mistrza Piernika poznały tajniki dotyczące wyrobu i wypieku toruńskich pierników. Humory dopisały.
newsWSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU PRZY TPZK
Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK. Dzięki życzliwości Zarządu Uniwersytetu 04.12.2012 roku zorganizowaliśmy kiermasz prac plastycznych naszych wychowanków. Nie bez znaczenia i jakże dziwnym zbiegiem okoliczności był fakt, że zarówno przy PO-W "Tęcza" jak i przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku działają grupy teatralne o takiej samej nazwie-"Maska". Dlatego też instruktorzy oraz członkowie obydwu grup podjęli decyzję o współpracy, której głównym celem będzie wymiana doświadczenia oraz wzbogacenie warsztatu pracy. Podczas wspólnych warsztatów i spotkań integracyjnych z pewnością nie zabraknie humoru i dobrej zabawy.
newsFUNDACJA DUVAL DLA TĘCZY
 Wychowankowie PO-W "Tęcza" w Kutnie kolejny raz otrzymali pomoc z Fundacji Duval. Fundacja zakupiła łóżka do pokoju najmłodszych chłopców. Dziękujemy za okazane serce i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, życzymy zadowolenia z podejmowanych inicjatyw.
newsKONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ
 Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach programu "Śnieżynka" ogłasza konkurs plastyczny dla wychowanków PO-W "Tęcza" oraz rodzin zastępczych na "Kartkę Świąteczną". Prace należy składać w siedzibie PO-W "Tęcza" w Kutnie przy ul. Karłowicza 1 do dnia 15 grudnia 2012 r. do pani Agnieszki Czajkowskiej. Uczestnicy konkursu mogą złożyć jedną kartkę wykonaną w dowolnej technice w formacie max. A4. Kartkę należy podpisać podając dane osobowe autora oraz jego adres korespondencji. Roztrzygnięcie konkursu oraz termin wręczenia nagród rzeczowych zostanie ogłoszony na stronie PO-W "Tęcza". Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie zostawienie prac plastycznych-kartek. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.
newsGRATULACJE Z OKAZJI WYGRANEJ W KONKURSIE
 Droga Ciociu Dorotko!

newsSUPERBOHATER-PRACOWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ ROKU 2012
 
newsWYCIECZKA DO ŁODZI
 14 listopada 2012 roku Stowarzyszenie "Wyspa Skarbów" w ramach "Okienka Kultury" współfinansowanego przez TVP-Reklama Dzieciom 2011, zorganizowało dla młodszych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" oraz rodzin zastępczych z naszego powiatu wycieczkę do Łodzi. W programie wycieczki znalazły się warsztaty w Muzeum Papieru, wizyta w Teatrze Arlekin-spektakl "Kot w butach" oraz obiad w Pizza Hut. Należy zaznaczyć, że to już druga wycieczka organizowana przez stowarzyszenie. W najbliższych planach jest organizacja trzeciej wycieczki. 
newsWIZYTA W WARSZAWSKIEJ DOROŻKARNI
 11 listopada 2012 roku Stowarzyszenie 'Wyspa Skarbów" w ramach "Okienka Kultury" współfinansowanego przez TVP -Reklama Dzieciom 2011, zorganizowało dla wychowanków PO-W "Tęcza" oraz dzieci z rodzin zastępczych z naszego powiatu wycieczkę do Warszawy. W programie wyjazdu znalazły się warsztaty taneczne prowadzone przez instruktor tańca z Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia- Izabelę Borkowską, wizyta w Cinema City-oglądanie filmu "Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości". Na koniec wycieczki uczestnicy mogli obejrzeć spektakl "Dance, dance, dance" w wykonaniu teatru tańca "Test" prowadzony przez Darka Sikorskiego i Izę Borkowską. Teatr przybliżył nam trudy zawodu tancerza, sylwetkę tancerza: szczęśliwego, u szczytu sławy lub zmęczonego czy niedostrzeganego. Aktorzy dali z siebie wszystko, dlatego zostali nagrodzenia licznymi brawami.
newsDZIEŃ NAUCZYCIELA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi wychowankowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym nie zabrakło pokazu zdolności recytatorskich, wokalnych, tanecznych oraz zmagań "literackich" z piórem. Przeprowadzono konkursy, sprawdzające gibkość języka, sprawność techniczną oraz umiejętność podstawowych czynności gospodarczych. Samorząd Wychowanków przygotował piękne i wzruszające życzenia oraz własnoręcznie wykonane upominki dla całego personelu, za codzienny trud wkładany w proces wychowania. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
newsAKCJA CHARYTATYWNA GRUPY MOTOCYKLOWEJ GREEN SNAKES
 Członkowie Grupy Motocyklowej Green Snakes podczas tegorocznego Święta Róży zorganizowali akcję charytatywną- zbiórkę pieniędzy. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup farb, tapet do odnowienia pokoi najmłodszych wychowanków. Członkowie grupy zadeklarowali również chęć pomocy w remoncie pomieszczeń. Dziękujemy wszystkim motocyklistom za okazaną pomoc, liczymy na dalszą współpracę. 
newsPODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI HAPPY KIDS

newsWIZYTA HOLENDRÓW
29 września 2012 roku w naszym domu gościliśmy przyjaciół z Holandii. Byli to członkowie Organizacji KIWANIS KERKRADE LANDGRAAF, którzy przyjechali podsumowAć kolejny etap współpracy. Efektem tej współpracy jest remont łazienki. Dzięki Fundacji wyremontowano już pięć łazienek, doposażono placówkę w sprzęt AGD, odzież, artykuły papiernicze. Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe na realizację programu edukacyjno-artystycznego, rozwijającego zainteresowania i zdolności wychowanków. Rozmawiano o dalszych planach współpracy, potrzebach dzieci i domu. Za okazaną pomoc i wsparcie wychowankowie odwdzięczyli się krótkim programem artystycznym z okazji Dnia Chłopca oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami. Wszyscy dobrze się bawili, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dostarczyło zarówno gościom jak i dzieciom niezapomnianych wrażeń.
newsZAWODY SPŁAWIKOWE
8-go września 2012 roku po raz kolejny Koło Miejskie nr1 PZW w Kutnie zorganizowało zawody wędkarskie dla naszych wychowanków. Pogoda dopisała, atmosfera była miła i sympatyczna. Członkowie koła wspierali  i dopingowali naszych młodych wędkarzy, dzięki czemu udało się złowić całkiem duże ryby. Najlepszą zawodniczką okazała się jedenastoletnia Ania, II miejsce zdobyła Wiktoria, III miejsce piętnastoletni Piotr. Organizatorzy zadbali nie tylko o atrakcyjne nagrody, ale również poczęstunek-grill i ciasto. Fundatorami nagród byli: Senator RP Przemysław Jacek Błaszczyk, Koło Miejskie nr1 PZW w Kutnie, Sklep Wędkarski Wacława Marciniaka, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Ozdowscy, Hurtownia Artykułów Papierniczych Biuro-Max. Organizatorom i sponsorom dziękujemy za podjętą inicjatywę i współpracę.
newsPODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI DUVAL
Podziękowanie dla Fundacji DUVAL za wsparcie rzeczowe w postaci materiałów papierniczych przekazanych naszym wychowankom. Dziękujemy za okazaną bezinteresowną dobroć i serce.
newsPODZIĘKOWANIE DLA FIRMY GAMBIT KUTNO
Podziękowanie dla Firmy Gambit Kutno za wsparcie rzeczowe w postaci materiałów papierniczych przekazanych naszym wychowankom. Dziękujemy za okazaną bezinteresowną dobroć i serce.
 
newsVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL RADOSNYCH SERC W BYDGOSZCZY
W dniach 30 sierpnia i 1 września 2012 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. Zakwalifikowaliśmy się do następujących kategorii: mała forma sceniczna, taniec oraz muzyka-wokal. Poziom festiwalu  był bardzo wysoki. Uczestnikami byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z całej Polski (łącznie ok. 500 osób). Chociaż nie zdobyliśmy żadnego nagrodzonego miejsca, to wzbogaciliśmy o nowych znajomych i bogate doświadczenia. Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom za niezapomniane wrazenia i świetną zabawę.
newsPODSUMOWANIE WAKACJI

newsŻYCZENIA WIELKANOCNE

ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT,
PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.
RADOSNEGO NASTROJU
ORAZ WESOŁEGO ALLELUJA!

ŻYCZĄ: DYREKTOR, PRACOWNICY I WYCHOWANKOWIE
PO-W "TĘCZA" W KUTNIE


newsWIZYTA PRZYJACIÓŁ Z HOLANDII
W piątek gościliśmy naszych przyjaciół z holenderskiej organizacji KIWANIS KERKRADE LANDGRAAF oraz Fundacji JANA. KIWANIS jest to światowa organizacja wolontariuszy oddanych poprawie świata, życia jednego dziecka i jednej społeczności w tym samym czasie. Nazwa KIWANIS pochodzi z języka Indian i oznacza "pomóż innym przy pomocy swoich umiejętności". Dzięki działaniom podejmowanym przez członków organizacji nasza placówka otrzymała wsparcie w postaci zakupu mebli, sprzętów RTV, AGD, ponadto otrzymaliśmy różnego rodzaju darowizny: odzież, obuwie, artykuły chemiczne, zabawki, artykuły plastyczne. Ważną formą wsparcia był również generalny remont dwóch łazienek. Ponadto w piątek dzieci dostały elektryczne pianino, odzież, rowery, kamerę i słodycze. W dalszych planach organizacji jest generalny remont łazienki oraz kuchni. 
Z inicjatywy niektórych członków organizacji KIWANIS w ubiegłym roku powstała Fundacja JANEK, która nosi nazwę od imienia ojca jej założycieli- Jana Sochackiego, który pochodził z Anusina koło Kutna. Synowie Pana Jana: Jan i Fred Sochacki pragnąc uczcić wolę ojca postanowili wspierać potrzebujących z naszego terenu. I tak trafili do nas. Dzięki działalności Fundacji otrzymaliśmy wsparcie finansowe i rzeczowe na realizację programu artystyczno-edukacyjnego "SMOK"- Sztukę Może Odkryć Każdy.
Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji w osobach: Jan Sochacki, Coby Sochacki, Fred Sochacki Frans Smeets i Peter Jeurissen z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kutnie: wicestarosty Pana Konrada Kłopotowskiego oraz Dyrektora PCPR Panią Anną Antczak, podczas którego złożono podziękowania za kilkuletnią współpracę oraz wręczono drobne upominki. Po spotkaniu goście Fundacji zostali zaproszeni do placówki, gdzie rozmawiano o dalszych wspólnych projektach i przedsięwzięciach.

Dyrektor, wychowankowie oraz pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie skłądają serdeczne podziekowania Fundacji JANEK oraz organizacji KIWANIS za dotychczasową pomoc oraz szczególnie wrażliwe serce na potrzeby naszych podopiecznych.
newsBAL KARNAWAŁOWY
16 lutego 2012 roku w tłusty czwartek uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie w ramach współpracy wolontarystycznej zorganizowali dla naszych najmłodszych wychowanków oraz dzieci z grupy wsparcia dziennego bal karnawałowy. Oprócz tradycyjnej zabawy tanecznej, młodzież przygotowała wiele atrakcji w formie ciekawych konkursów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodycze. Licealiści nie zapomnieli również o słodkim poczęstunku (królowały pączki) oraz chłodnych napojach. Wszyscy dobrze się bawili przy piosenkach Natalki czy Seleny Gomez. Na koniec balu ogłoszono Króla i Królową balu.  Serdeczne podziękowania składamy panu Piotrowi Staniszewskiemu i wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do organizacji zabawy.
newsPODZIĘKOWANIE DLA GAMBIT KUTNO
Dyrekcja, pracownicy oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej składają serdeczne podziękowania dla firmy Gambit Kutno za ufundowanie naszym wychowankom poczęstunku w pizzerii Pizza-Pub w Kutnie z okazji Walentynek-święta zakochanych. Życzymy dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach oraz samych radosnych dni.
newsPODZIĘKOWANIA-FERIE ZIMOWE 2012
Dyrekcja, pracownicy oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej składają serdeczne podziękowania instytucjom, podmiotom gospodarczym i wolontariuszom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia czasu wolnego naszych wychowanków podczas tegorocznych ferii zimowych. Dzięki zaangażowaniu wielu osób dobrego serca nie doskwierała nam nuda, poznaliśmy swoje mocne strony, wielu wspaniałych ludzi z pasją, nowe formy plastyczne, teatralne, taneczne, rozwijaliśmy swoje zainteresowania i zdolności, cieszyliśmy się każdą chwilą wspólnej zabawy, zajęć. Nawiązaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę i umiejętności, które wykorzystamy w przyszłości.
Szczególne podziękowania składamy dla:
Kutnowskiego Domu Kultury,
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
Muzeum Regionalnego w Kutnie,
Studio Tańca i Aerobiku Joanny Karczewskiej,
Kawiarni Croccantino,
MOSiR w Kutnie,
Wioski Indiańskiej "Indianie świata".
 
news1 % DLA WYSPY SKARBÓW
Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie zwracają się z prośbą o dokonanie odpisu 1% od poodatku dochodowego za rok 2011 na rzecz naszego Stowarzyszenia . Przekazane środki przeznaczymy na cele statutowe, głównie na pomoc dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz dzieciom z rodzin zastępczych.
KRS nr 0000289994
Otrzymane pieniądze przeznaczamy między innymi na organizację Integracyjnego Pikniku Rodzinnego, wyjazd na obóz wypoczynkowo- terapeutyczny w okresie wakacji oraz pomoc i wsparcie naszych wychowanków oraz dzieci z rodzin zastępczych.
Z wyrazami szacunku i podziękowania członkowie Stowarzyszenia   "Wyspa Skarbów" w Kutnie.
 

newsWIECZÓR KOLĘD
25 stycznia 2012 roku już po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie z przyjaciółmi i sponsorami domu. Wieczór kolęd rozpoczął występ naszych małych artystów, którzy przedstawili "Jasełkę-historię narodzenia Pańskiego" i przypomnieli piękne, ale przez dzieci i młodzież często zapomniane pastorałki. Spotkanie uświetnił również występ zaproszenego Chóru A'cappella z Krośniewic, który zaprezentował krótki program artystyczny. Znalazły się w nim najpopularniejsze kolędy i utwory o tematyce świątecznej. Dyrektor "Tęczy" złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za ich pamięć, serce, oraz wsparcie przy realizacji różnorodnych programów i projektów. Zaangażowanie i pomoc pozwoliły spełniać marzenia dzieci, a tym samym rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Wrażliwość i otwarte serca na potrzeby naszych wychowanków daje im wiarę i siłę potrzebną do pokonywania codziennych trudności. Wieczór kolęd spędzony wśród przyjaciół przy słodkim poczęstunku minął nam bardzo szybko i na długo pozostanie w naszej pamięci.
newsWIECZÓR WIGILIJNY
21 grudnia odbyła się w naszym domu najpiękniejsza i najbardziej lubiana uroczystość-Wieczór Wigilijny. Spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno-muzycznego przedstawiającego historię narodzenia Pańskiego, w którym zaprezentowali się zarówno starsi jak i młodsi wychowankowie. Mogliśmy podziwiać nie tylko zdolności recytatorskie, ale również wokalne naszych "aktorów". Śpiew kolęd oraz "światełko" przyniesione przez harcerzy, wprowadziły wszystkich w klimat świątecznej zadumy. Tradycyjne łamanie się opłatkiem i życzenia złożone przez ciocię Dyrektor oraz zaproszonych gości: Wicestarostę Powiatu Kutnowskiego Pana Konrada Kłopotowskiego, dyrektor PCPR- Panią Annę Antczak stworzyły rodzinną, pełną ciepła i życzliwości atmosferę. Po kolacji wigilijnej zawitał długo oczekiwany Św. Mikołaj i przyniósł piękne prezenty dla wszystkich dzieci.
newsPODZIĘKOWANIE DLA TEVA OPERATIONS POLAND

newsPODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, wychowankowie i pracownicy PO-W "Tęcza" składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji programu edukacyjno-artystycznego "Oto FotoGrafia" członkom Kutnowskiego Klubu Fotograficznego Foto-Kutno: Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu, Pawłowi Pisarskiemu, Adamowi Pietrusiakowi, Sylwestrowi Wojciechowskiemu, [...]
newsWYSTAWA OTO FOTOGRAFIA
20 grudnia 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyło się otwarcie wystawy będącej podsumowaniem programu edukacyjno-artystycznego "Oto FoToGrafia". Wystawa jest efektem pracy wychowanków Placówki-Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz grupy wsparcia dziennego. [...]
newsWYCIECZKA DO WARSZAWY
11 grudnia 2011 roku w ramach kontynuacji programu edukacyjnego "SMOK-Sztukę Może Odkryć Każdy" nasi wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W celu przybliżenia historii Polski, trudów walk w jakich uczestniczył nasz naród (szczególnie mieszkańcy stolicy), zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. [...]
newsIV WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
7 grudnia 2011 r odbyły się IV warsztaty fotograficzne "Oto Fotografia", których tematem była abstrakcja.
newsANDRZEJKI-WIECZÓR WRÓŻB I CZARÓW
Tradycyjnie jak co roku w wieczór Św. Andrzeja świętowaliśmy noc wróżb i czarów. Odwiedziły nas wiedźmy i czarownice z Łysej Góry oraz czarnoksiężnik Tabular. Każdy mógł poznać tajniki najbliższej przyszłości, dowiedzieć się czy jest kochany, czy może zdradzany. Jaka przyszłość go czeka: sława, pieniądze, podróże? Kolejki ustawiały się do wszystkich czarodziejów, najwięcej chętnych było do lania wosku. Dziwne cienie oglądane pod światło cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uformowany wosk można było zachować na pamiątkę. Na koniec miłego spotkania zorganizowano poczęstunek, przygotowany przez młodzież ZSZ nr II w Kutnie im. dr. A. Troczewskiego pod opieką p. Aleksandry Tondyry-Plewy-serdecznie dziękujemy.
newsIII WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
23 listopada odbyło się w naszym domu kolejne spotkanie z członkami Kutnowskiego Klubu Fotograficznego "Oto Fotogtrafia". Jak zwykle zajęcia miały charakter warsztatowy. Tematem III warsztatów był "Portret". Wychowankowie poznali podstatwowe tajniki wykonania dobrego-artystycznego portretu, obejrzeli zdjęcia, których autorami byli zaproszeni goście. Na koniec spotkania każdy został modelem oraz fotografem. Najlepsze zdjęcia wezmą udział w konkursie. Zainteresowanie i zaangażowanie małych artystów było ogromne, każdy chciał wypróbować swoich sił, poczuć "wenę" artysty.
newsSPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
15-go listopada gościliśmy przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie. Jednostka gaśnicza przyjechała nowym wozem. Zaprezentowano dzieciom umundurowanie oraz wyposażenie wozu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła sie prezentacja sprzętu gaśniczego oraz ratowniczego. Strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, korzystania z kąpielisk, zabaw na śniegu i lodzie. Odbył się również konkurs plastyczny "Odznaka dla strażaka", uhonorowano przedstawicieli Straży kotylionami, a dzieci-zwycięzców konkursu nagrodami.
newsNARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W celu poszanowania tradycji i przybliżenia historii Polski oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11-go listopada nasi wychowankowie uczestniczyli w pogadance pt "123 lata zaborów i Niepodległość". Zorganizowano również wycieczkę do Muzeum Bitwy n/Bzurą. Dzięki zwiedzaniu ekspozycji muzealnej przybliżono przebieg dramatycznych walk polskich oddziałów i ich dowódcy gen. Tadeusza Kutrzeby. Szczególnie silnie przemawiały zgromadzone pamiątki, fotografie, elementy umundurowania, uzbrojenia. Po wycieczce Samorząd Wychowanków wykonał gazetkę tematyczną związaną z historią 11-go listopada.

newsII WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
9 listopada w ramach realizacji programu edukacyjnego "Oto fotografia" odbyły się II warsztaty fotograficzne dla naszych wychowanków. Spotkanie prowadzili członkowie Kutnowskiego Klubu Fotograficznego Foto-Kutno, którzy swoją pasją próbowali "zarazić" młodych uczestników zajęć. Wychowankowie wzbogacili wiedzę na temat kompozycji po przekątnej, kadrowania, ustawiania proporcji, złotego środka kompozycji. Dowiedzieli się również w jaki sposób członkowie klubu organizują swoje "wyprawy z aparatem", jak bardzo muszą być cierpliwi i ile niewygody znieść, by uchwycić w obiektywie niepowtarzalne chwile, sytuacje z życia przyrody. Odbyła się również prezentacja zdjęć plenerowych. Na koniec warsztatów rozdano aparaty, tak by każdy uczestnik mógł popróbować swoich sił i fotograficznych zdolności, wykorzystać wskazówki prowadzących. Zachęcono także do udziału w konkursach fotograficznych organizowanych w ramach programu "Oto fotografia", przypomniano regulamin konkursów.
newsŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
27.11.2011 r. wychowankowie naszej placówki i dzieci z Grupy Wsparcia Dziennego "Płomyk" uczestniczyli w Święcie Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w lesie w Raciborowie. Wszyscy uczestnicy przeszli Ścieżką Edukacyjną. Dzięki fachowej wiedzy przewodnika i informacjom zawartym na poglądowych tablicach umieszczonych wzdłuż ścieżki dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy dotyczących m. in. mieszkańców lasu, drzewostanu, pracy leśników, prowadzenia szkółki oraz standardów zachowania się w lesie.
Na terenie siedliska łowieckiego "Dzik" dzieci wspaniale się bawiły. Podzieleni na drużyny rywalizowały w różnego rodzaju konkurencjach sprawnościowych, np. slalom z ziemniakiem, rzut do celu. Swoją inwencję twórczą i pomysłowość uczestnicy wykazali tworząc z ziemniaków i innych darów natury "cudaka-dziwaka". Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone. Punktem kulminacyjnym było pieczenie ziemniaków i kiełbasek przy ognisku.
Dzieci, Dyrekcja i opiekunowie składają serdeczne podziękowania pracownikom Nadleśnictwa Kutno. 
newsI WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
19 października 2011 roku w ramach realizacji programu własnego "Oto fotografia" zorganizowane zostały I warsztaty fotograficzne. Warsztaty prowadzili członkowie Kutnowskiego Klubu Fotograficznego "Foto-Kutno": Krzysztof Pawłowski, Adam Pietrusiak, Paweł Pisarski i Sylwester Wojciechowski. Uczestnicy programu zostali zapoznani z budową i obsługą aparatu fotograficznego, obejrzeli również prezentację multimedialną, dowiedzieli sięjak robić zdjęcia artystyczne, poszerzyli swoją wiedzę na temat technik robienia zdjęć, kadrowania, rodzajów  obiektywów. Cieszymy się, że nawiązana współpraca z członkami klubu fotograficznego spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych wychowanków. Serdeczne podziękowania składamy dla współfinansujących program "Oto fotografia": TEVA KUTNO, Fundacja WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz Kutnowski Klub Fotograficzny Foto-Kutno.
newsWYCIECZKA DO LEŹNICY WIELKIEJ
13 października 2011 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do Leźnicy Wielkiej, gdzie mieści się I Dywizjon Lotniczy JW 4395, I Batalion Kawalerii Powietrznej JW, I Dywizjon Szwoleżerów im. Józefa marszałka Piłsudskiego oraz Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego. Zwiedziliśmy sale pamięci narodowej, punkt bojowy, strzelnicę oraz lotnisko. Po jednostce oprowadzali nas: młodszy chorąży Tomasz Kupis oraz starszy szeregowy Arkadiusz Białek. Wszyscy wychowankowie wykazali ogromne zainteresowanie, szczególnie chłopcy, którzy na strzelnicy mogli wypróbować swoje możliwości strzeleckie. Dla najmłodszych atrakcją było szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz możliwość zwiedzenia środka helikoptera. Serdeczne podziękowania składamy dla dowódcy JW pułkownika Radosława Cyniaka.
newsDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Jak co roku 14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji nasi wychowankowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań dla wszystkich cioć i wujków. Rafał-Przewodniczący Samorządu Wychowanków w imieniu wszystkich dzieci odczytał piękne życzenia i zaprosił Ciocię Dyrektor i wychowawców na słodki poczęstunek przygotowany przez koło kulinarne "Ciasteczko", wręczono też własnoręcznie wykonane breloczki do kluczy. Wszystkim pracownikom placówki jeszcze raz dziękujemy za trud i wkład pracy włożonej w nasze wychowanie i składamy najszczersze życzenia zdrowia, wytrwałości i zadowolenia.
newsPODZIĘKOWANIE DLA CYRKU ZALEWSKI

Serdeczne podziękowania składamy dla Cyrku Zalewski,  który gościł w Kutnie 05.10.2011 r. za bezpłatne wejście dla naszych wychowanków na występy artystów. Dzieci były zachwycone pokazem i zwinnością akrobatów cyrkowych, jednak najbardziej cieszyły się z możliwości obejrzenia różnorodnych zwierząt egzotycznych: lwów, wielbłądów, małp, papug.

newsDZIEŃ CHŁOPCA
Jak co roku 30-tego września obchodziliśmy Dzień Chłopca. O tym jakże ważnym święcie nie zapomniała płeć piękna z naszego domu. Oprócz montażu słowno-muzycznego nie zabrakło prezentów dla "dużych" (czyli wujków) i "małych"  chłopców oraz życzeń. Najstarsze dziewczęta przeprowadziły konkursy: "Sztuka makijażu", "Taniec wywijaniec" oraz "Sztuka przyszywania guzików". Każdy wujek dzięki tekstom piosenek, których autorkami były "tęczowe kobiety", mógł dowiedzieć się czegoś o sobie- wadach i zaletach, wejść w głąb swojej duszy. W programie uroczystości było również coś dla ciała: PIZZA oraz przepyszne ciasta upieczone przez kochane ciocie kucharki oraz dziewczęta z grupy usamodzielnienia! Na zakończenie Samorząd Wychowanków zaprosił wszystkich na dyskotekę. Wszyscy świetnie się bawili, imprezę należy uznać za bardzo udaną, a "tęczowi chłopcy"  obiecali odwdzięczyć się 8-go marca.
Serdeczne podziękowania składamy Pizzy-Pub w Kutnie oraz pani Janie Czajkowskiej za ufundowanie poczęstunku dla dzieci.
newsV PIKNIK WĘDKARSKI
17.09.2011 r. Koło Miejskie nr 1 PZW nr 1 w Kutnie już po raz piąty zorganizowało dla naszych wychowanków Piknik Wędkarski przy zbiorniku wodnym w Glinicach koło Koziej Góry. Prowadzącymi imprezę byli: Prezes Koła Wędkarskiego Jacek Byczek, Sędzia główny Sebastian Kapica, Wojciech Jańczak oraz Zdzisław Winiecki. Koordynatorem ze strony "Tęczy" była Joanna Kapica. Nie tylko pogoda, ale także humory dopisały. Organizatorzy przeprowadzili zawody wędkarskie o puchar KMI, ufundowane przez redaktora naczelnego KMI Pawła Markiewicza. Rozpoczęło się losowanie stanowisk oraz wybór właściwej wędki. Na sygnał młodzi "wędkarze" próbowali swoich umiejętności. Niektórzy w pikniku brali udział już piąty raz, inni po raz pierwszy, wszyscy jednak z jednakowym zapałem, choć z różnym efektem. Mistrzem w sztuce wędkowania okazał się Łukasz, II miejsce zajęła Ewa, III -Rafał, IV- Paweł, a V -Ania. Najlepszym wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy, dzieci natomiast przekazały podziękowania dla organizatorów i darczyńców. Na zakończenie pikniku przygotowano poczęstunek-kiełbaski z grilla. Pragniemy podziękować zarządowi oraz wszystkim członkom Koła Miejskiego nr 1 PZW w Kutnie oraz fundatorowi pucharów-Pawłowi Markiewiczowi.
newsII MISTRZOSTWA DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ KONIN 2011
W dniach 9-11 września 2011 nasi wychowankowie uczestniczyli w II Mistrzostwach domów dziecka w piłce nożnej w Koninie. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych Dzieci im. Wojciecha Ruminkiewicza. W mistrzostwach wzięło udział trzynaście drużyn z całej Polski. Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom umiejętności piłkarskich oraz sportową grę "fair play". Nasi wychowankowie otrzymali okolicznościowy puchar oraz nagrody rzeczowe, wrócili zadowoleni, bogatsi w nowe doświadczenia i znajomości.
newsPODZIĘKOWANIE DLA FIRMY GAMBIT S.J
Składamy podziękowanie dla firmy Gambit S.J Kutno za ufundowanie plecaków oraz artykułów papierniczych dla naszych wychowanków na rozpoczęcie roku szkolnego. To już kolejna akcja wspierająca naszą placówkę. Dziękujemy za wielkie serce i życzymy zadowolenia z podejmowanych przedsięwzięć.
newsPROGRAM EDUKACYJNY "OTO FOTOGRAFIA"

Od września do końca grudnia 2011 roku w naszej placówce będzie realizowany program edukacyjny "Oto fotografia", na który pozyskaliśmy dotację z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w ramach realizowanego przez nią programu w ramach działań charytatywnych IV edycji programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.
Program umożliwi rozój zainteresowań i umiejętności fotograficznych. Dzieci będą miały możliwość spotkania profesjonalistów z tej dziedziny, będa organizatorami wystaw oraz uczestnikami ciekawych wycieczek.
Zachęcamy do wsparcia finansowego programu inne firmy, organizacje i instytucje.
Nr konta PeKaO SA Nr r-ku 48 1240 3190 1111 0010 3138 7904

newsOBÓZ SPORTOWY RUCIANE NIDA 2011
od 14.07-29.07.2011 sześcioro naszych wychowanków wraz z opiekunem przebywali na obozie sportowym w Ruciane Nida na Mazurach. Wypoczynek letni zorganizowany był przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe. Dzieci brały udział w licznych konkursach, grach zespołowych, terenowych. Oprócz rozwijania tężyzny fizycznej sprawdzały swoje możliwości i wytrzymałość w "szkole przetrwania". Nawet potężna burza i trąba powietrzna nie popsuły świetnej zabawy i dobrych humorów uczestnikom obozu. Szczególne podziękowania należą się księdzu Mikulskiemu, który był "Aniołem Stróżem" wszystkich obozowiczów.
newsOBÓZ WYPOCZYNKOWY W BUSTRYKU

W dniach 27.06-10.07.2011 r. nasi wychowankowie przebywali na obozie wypoczynkowym w Bustryku w górach. Organizatorem wypoczynku letniego było Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie. W trakcie obozu dzieci oprócz wędrówek pieszych po górach, wycieczek brały udział w zajęciach z elementami arteterapii realizowanych w ramach programu "Wyobraźnia, góry i ja". Mimo niesprzyjającej aury  dzieci wróciły zadowolone, bogatsze w przeżycia, doświadczenia i przyjaźnie.
Organizatorzy obozu składają serdeczne podziękowania Wojewodzie Łódzkiemu, Prezydentowi Miasta Kutno oraz kutnowskim firmom, które wsparły finansowo organizację obozu i przyczyniły się do zorganizowania dzieciom wyjazdu na wakacje i spędzenia niezapomnianych chwil.

newsIV INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY
Już po raz czwarty Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" zorganizowało Piknik Integracyjny. Spotkanie miało miejsce 28.05.2011r. na boisku Gimnazjum nr 3 w Kutnie. Rozpoczęło się prezentacją umiejętności wokalno-taneczno-aktorskich wychowanków PO-W "Tęcza" w Kutnie oraz grupy wokalnej ze Strzegocina. Następnie odbyły się liczne konkursy plastyczne, sportowe z nagrodami oraz poczęstunek (grochówka, potrawy z grilla, ciasta, napoje). Wśród zaproszonych gości byli: Konrad Kłopotowski- wicestarosta powiatu kutnowskiego, Zbigniew Wdowiak- wiceprezydent miasta Kutno, Rafał Jóźwiak- przewodniczący Rady Powiatu, Zdzisław Sapiejko- członek Rady Powiatu, Anna Antczak- dyrektor PCPR w Kutnie, Ewa Wypych -wicedyrektor PCPR w Kutnie oraz rodziny zastępcze z całego powiatu kutnowskiego. Atrakcjami Pikniku były pokazy i prezentacja: młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego PUL Kutno-Azory, Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Maltańskich Służb Medycznych. Impreza obyła się dzięki życzliwości i dobroci wielu kutnowskich instytucji firm:  Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, "Społem" Kutno, Carrefour, Piekarnia Wasiak, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Ozdowski, Pini Polonia, sklep spożywczy "Jaś", F.H.U. Fenix" Daniel Puchalski, Hurt-pap, Atol.
newsMECZ PIŁKI NOŻNEJ- I LIGA
25.05.2011 r. nasi wychowankowie
newsI TY MOŻESZ SPEŁNIĆ MARZENIA NASZYCH DZIECI
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową oraz wsparcie finansowe w organizacji Dnia Dziecka. Pragniemy aby ten dzień był pełen radości i uśmiechów dzieci. Marzeniem naszych podopiecznych jest wyjazd na wycieczkę do kina 3D, wejście na basen oraz do salonu zabaw. Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc i wsparcie. Srodki finansowe prosimy przesyłać na konto:
PeKaO SA Nr r-ku 48 1240 3190 1111 0010 3138 7904 z dopiskiem "Dzieci"
newsPODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, a szczególnie sierżantowi Marcinowi Rytczakowi i mł. aspirantowi Ireneuszowi Liwińskiemu za profesjonalizm, skuteczność i szybkość działania, które to przyczyniły się do odzyskania skradzionego mienia placówki. Dziękując za pomoc i dobrą współpracę życzymy dużo sdrowia, wytrwałości i dalszych sukcesów w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej służby.
newsAPEL O DOFINANSOWANIE WAKACJI 2011

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dla naszych wychowanków. Dziękujemy za okazaną nam pomoc. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza"w Kutnie
ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno
PeKaO SA Nr r-ku:
48 1240 3190 1111 0010 3138 7904

newsXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. O. RUMINKIEWICZA KONIN 2011
W dniach 2-3.04.2011 r. grupa naszych młodszych wychowanków uczestniczyła już kolejny raz w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza w Koninie. W imprezie uczestniczyło 16 drużyn z całej Polski. Gośćmi imprezy byli m. in. Michał Wiśniewski oraz król polskich kibiców Andrzej "Bobo"-Bobowski. Rozgrywki z rówieśnikami z innych placówek i szkół dostarczyły naszym podopiecznym wiele wrażeń i radości. Wychowankowie wrócili z atrakcyjnymi nagrodami oraz zdjęciami pamiątkowymi i autografami sławnych postaci polskiej sceny muzycznej, sportowej.
newsWIZYTA W REDAKCJI DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
04.04.2011 r. gościliśmy w redakcji gazety "Dziennik Łódzki" oraz portalu internetowego "naszemiasto.pl". Nasi wychowankowie poznali tajniki pracy dziennikarza, sposoby redagowania artykułów, zamieszczania na stronie internetowej newsów, mogli uzyskać wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Poznali warunki pracy, zainteresowania, wymagane wykształcenie, predyspozycje zawodowe oraz indywidualne dziennikarza. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, rozbudziło zainteresoania dziennkarskie naszych wychowanków-członków koła "Tęczowa gazeta".
newsAPEL O PRZEKAZANIE ODPISU 1% OD PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2010
Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie zwracają się z prośbą o dokonanie odpisu 1% od poodatku dochodowego za rok 2010 na rzecz naszego Stowarzyszenia . Przekazane środki przeznaczymy na cele statutowe, głównie na pomoc dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz dzieciom z rodzin zastępczych. KRS nr 0000289994
Z wyrazami szacunku i podziękowania członkowie Stowarzyszenia   "Wyspa Skarbów" w Kutnie.
 
newsPODZIĘKOWANIE DLA CYRKU KORONA
Serdecznie dziękujemy dyrektorowi oraz pracownikom Cyrku Korona za zorganizowanie naszym wychowankom bezpłatnego wejścia na występy artystów. DZIĘKUJEMY
                        Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie PO-W "Tęcza" w Kutnie
newsSPOTKANIE Z ARTYSTĄ RZEŹBIARZEM
W ramach kontynuacji projektu edukacyjnego "SMOK-Sztukę Może Odkryć Każdy" współfinansowanego przez WBK Bank Zachodni- Bank Dziecięcych Uśmiechów 07.02.2011 r. odbyło się spotkanie z artystą rzeźbiarzem Andrzejem Wojtczakiem oraz jego córką Magdaleną. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wychowankowie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały historii powstawania drewnianych figurek, płaskorzeźb, źródeł inspiracji nowych pomysłów, podziwiały gotowe wyroby oraz przyglądały się prezentacji tworzenia figurki anioła. Nie obyło się bez samodzielnego wypróbowania swoich możliwości i zdolności. Po pierwszych, bardzo mozolnych próbach rzeźbiarskich, wszyscy byli zgodni, źe rzeźbiarstwo to "ciężki kawałek chleba", ale dający wiele satysfakcji. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły własnoręcznie wykonany prezent oraz zaprosiły gości do obejrzenia galerii prac plastycznych.
newsWIECZÓR WIGILIJNY
 03.02.2011 r. już po raz czwarty spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi oraz sponsorami, by wspólnie kolędować. Wieczór  był wyrazem wdzięczności za pomoc i wsparcie oraz życzliwość, jakich doświadczamy na co dzień. Część artystyczną rozpoczął występ naszych młodych artystów, którzy przedstawili Historię Narodzenia Pańskiego. Grupa "maluchów" zaśpiewała pastorałkę "Wielki Gazda" z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Mogliśmy obejrzeć również popisy gości: Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, podopiecznych pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz Przemka Szczygielskiego-ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Wśród zaproszonych gości był ksiądz Mirosław Mikulski, członek Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, który od kilku lat zaprasza naszych wychowanków na ogólnopolskie halowe turnieje w piłce nożnej oraz sportowe obozy wakacyjne organizowane na Mazurach. Gościem specjalnym spotkania była pani Barbara Postek z firmy Egmont z Warszawy, która już po raz trzeci została wysłannikiem Św. Mikołaja i dla wszystkich naszych wychowanków przywiozła wspaniałe prezenty. Dzieci były zachwycone, ponieważ spełniły się ich marzenia o które prosiły w listach. Wyrazem podziękowania dla wszystkich zaproszonych gości były prezenty własnoręcznie wykonane przez naszych wychowanków.
newsSPOTKANIE WIGILIJNE
21 grudnia 2010 roku w naszym domu odbyło sie spotkanie wigilijne, na którym gościliśmy Pana Wicestarostę Powiatu Kutnowskiego Konrada Kłopotowskiego oraz harcerzy i naszych przyjaciół z I LO im. gen. H. Dąbrowskiego. Spotkanie rozpoczęło sie od zlożenia życzeń świątecznych przez dyrektora PO-W "Tęcza" w Kutnie-Panią Dorotę Ćwirko-Godycką oraz przekazanie przez harcerzy światełka betlejemskiego. Mali aktorzy z "Tęczy" przedstawili "Jasełkę"-historię narodzenia Pańskiego, było również łamanie się opłatkiem, uroczysta kolacja oraz niecierpliwe oczekiwanie na przybycie Świętego Mikołaja, a przede wszystkim prezenty. Najbardziej miły był fakt, że wszyscy wychowankowie otrzymali podarunki, więc chyba wszyscy byli bardzo grzeczni i zasłużyli na nagrodę.
newsII WYCIECZKA DO WARSZAWY
Dzięki serdeczności i dobroci wielu ludzi mogliśmy po raz drugi gościć w stolicy. Tym razem 17 grudnia 2010 roku również w ramach realizacji projektu edukacyjnego SMOK nasi wychowankowie zwiedzili Wydawnictwo Edipress Polska: zabytkowy budynek, poznali pracę dziennikarzy oraz drogę powstawania czasopism. Złożyliśmy również życzenia i gratulacje z okazji 10-lecia założenia wydawnictwa, gościliśmy w gabinecie Prezesa oraz spotkaliśmy naszych przyjaciół-przedstawicieli Fundacji "Przyjaciółka". Kolejnym punktem wycieczki była projekcja filmu "Artur i Minimki 3" w Cinema City. Jednak największą atrakcją wyjazdu było obejrzenie spektaklu "Tak trudno" w wykonaniu teatru tańca "Test". Młodzi aktorzy poprzez ruch, granie na emocjach oraz muzykę przedstawili w nietypowy sposób samotność, niezrozumienie, miłość, stosunki międzyludzkie w codziennym, "zagonionym" świecie. Reżyserem spektaklu jest Dariusz Sikorski, a choreografię do spektaklu opracowała Izabela Borkowska. To dzięki nim nasze dzieciaki przeżyły niezapomniane, cudowne spotkanie ze sztuką na wysokim poziomie. Szczególne podziękowania kierujemy do całego zespołu "Test" za współpracę, przekazanie nagrody-odtwarzacza CD. Mlodym aktorom z Ośrodka Dzialań Artystycznych "Dorożkarnia" w Warszawie i ich opiekunom życzymy dalszych, kreatywnych pomysłów oraz sukcesów w ich realizacji.
newsKONKURSY Z "EKOTĘCZOWYCH SPOTKAŃ Z PRZYRODĄ"
W listopadzie i grudniu odbyły się wystawy prac konkursowych organizowanych w ramach programu „Ekotęczowe spotkania z przyrodą” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podczas wystaw prezentowane były prace plastyczne dzieci z następujących konkursów : „Moje wymarzone drzewo’, „Drzewo ekologiczne”, „Lasy, drzewa i ich mieszkańcy”, „Odloty ptaków”.

Autorami prac byli wychowankowie naszej placówki oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie i Miejskiego przedszkola Integracyjnego Nr 3 „Jarzębinka w Kutnie [...]
newsWYCIECZKA DO WARSZAWY
24.11.2010 roku w ramach projektu edukacyjnego SMOK współfinansowanego przez WBK Bank Zachodni (Bank Dziecięcych Uśmiechów), zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Nasi wychowankowie obejrzeli spektakl "Zemsta" w Teatrze "Bajka". Podczas spotkania z aktorami poznali również pracę aktora "od podszewki". W ramach wycieczki zorganizowano również warsztaty taneczne w Ośrodku Artystycznym "Dorożkarnia", które poprowadziła instruktor tańca Izabela Borkowska. Nawiązano również współpracę z aktorem Dariuszem Sikorskim. Wszyscy wrócili zadowoleni, z głowami pełnymi twórczych pomysłów tanecznych.
newsKAMPINOWSKI PARK NARODOWY
W ramach programu edukacyjno-ekologicznego "Ekologiczne spotkania z przyrodą" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zorganizowano wycieczkę do Kampinowskiego Parku Narodowego. Nasi wychowankowie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych oraz ścieżce edukacyjnej prowadzonych przez pracowników parku. Podziwiali piękno i bogactwo nizinnej flory i fauny, wzbogacili wiedzę na temat przyrody, ekologii. Na terenie parku zorganizowano również zabawy i gry edukacyjno-ekologiczne.
newsWIZYTA HOLENDRÓW
W listopadzie 2010 roku odwiedzili nas przedstawiciele holenderskiej organizacji KIWANIS KERKRADE -LANDGRAAF. Była to już kolejna wizyta naszych przyjaciół z Holandii, którzy pragną nawiązać współpracę z naszym domem. Mamy nadzieję, że przyniesie ona zadowolenie obu stronom i zaowocuje uśmiechem na twarzach naszych wychowanków.
newsEKOTĘCZOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ
Od początku roku w naszej placówce realizowany jest program edukacji ekologicznej „Ekotęczowe spotkania z przyrodą” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach programu, który składa się z czterech bloków tematycznych, tj : „Ekologia”, „Drzewa”, „Ptaki Polski i ich wędrówki”, oraz „Parki Narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody” uczestniczmy w zajęciach warsztatowych, wycieczkach, konkursach, akacjach ekologicznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Dzięki tym działaniom wzbogacamy swoją wiedze ekologiczno, przyrodniczą, uczymy się postaw proekologicznych ; zbieramy makulaturę, zużyte baterie, oszczędzamy wodę i energię [...]
newsŚWIĘTO DRZEWA-RADOWAĆ SIĘ TRZEBA
W roku 2010 realizujemy w naszej "Tęczy" program edukacyjno-ekologiczny "Ekotęczowe spotkania z przyrodą" wspófinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. Program służy nie tylko pogłębianiu i poznaniu nowej wiedzy, ale pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy również współdziałania w zespole, powoduje wzrost własnej wartości, kształtuje właściwe postawy społeczne. Promowany program pomaga dzieciom i młodzieży ciekawie spędzić czas wolny. Wycieczki, konkursy, przedstawienia, gry i zabawy integracyjne, działlność plastyczna, obserwacje prowadzone przez małych badaczy, konkretne działania w środowisku i dla środowiska, sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności oraz dają uczestnikom wiele satysfakcji i radości.
05.10.2010 r. w ramach tego projektu zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Święta Drzewa. Jej głównym celem było wzbogacanie wiadomości na temat drzew i ich znaczenia w środowisku, kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody, pobudzanie wyobraźni dziecięcej poprzez muzykę, słowo, ruch i działalność plastyczną, jak również integracja dzieci i młodzieży. W imprezie uczestniczyły dzieci z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie oraz główny organizator imprezy- dzieci i młodzież z naszej "Tęczy". Oprócz gier i zabaw integracyjnych uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną na temat drzew i mieszkańców lasu oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu wychowanków "Tęczy". Wszyscy złożyli przyrzeczenie-tzw. Kodeks Młodego Ekologa i otrzymali odznaki. W trakcie święta roztrzygnięto także ogłoszone wcześniej w placówkach konkursy plastyczne ("Drzewo ekologiczne", "Lasy, drzewa i ich mieszkańcy") i wręczono atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Na koniec dla uczczenia Święta Drzewa posadzono na terenie przedszkola (gdzie miało miejsce spotkanie) drzewko. 
newsWYCIECZKA DO GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO W GRZYBOWIE

W ramach Programu edukacji ekologicznej dla wychowanków wieku 6-18 lat  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie „Ekotęczowe spotkania z przyrodą” współfinansowanego  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyliśmy wycieczkę do Gospodarstwa Ekologicznego w Grzybowie.

Podczas wycieczki zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego, pracą rolnika, pszczelarza, uprawą ziemi metodami ekologicznymi, hodowlą zwierząt; kozy, krowy i konie.  Ponadto mogliśmy samodzielnie przygotować i upiec chleb, zrobić świece woskowe i karmić zwierzęta , szukać ciekawy owadów i ptaków Zdobyliśmy także wiedzę na temat  ziół i ich różnorodnego zastosowania [...]

newsOBÓZ EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W RAJGRODZIE
newsOBÓZ W RUCIANE- NIDA
newsWYCIECZKA DO ROGOWA
28.05.2010 r. w ramach programu „Ekotęczowe spotkania z przyrodą” dzięki wsparciu finansowemu firmy Polfarmex” nasi wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do Rogowa, podczas której zwiedzali Arboretum- Muzeum Lasu i Drewna.

Dużą atrakcją były zajęcia przyrodnicze w lesie, w trakcie których dzieci obserwowały i rozpoznawały ptaki oraz ich głosy, tropiły innych mieszkańców tego ekosystemu, dowiedziały się jak należy zachowywać się w lesie.

Po lekcji poglądowej wychowankowie kolejką wąskotorową dotarli do Jeżowa, gdzie zorganizowany był grill [...]
newsWycieczka do Leśnego parku dendrologicznego w Raciborowie
We wrześniu odbyliśmy wycieczkę do Leśnego Parku Dendrologicznego w Raciborowie . Była ona jednym z elementów programu edukacji ekologicznej „Ekotęczowe spotkania z przyrodą „ współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Podczas wycieczki wychowankowie zapoznali się ze ścieżką edukacyjną w Raciborowie. Podczas spaceru ścieżką edukacyjną zapoznawali się z tematyką przyrodniczo-leśną. Dzieci miały możliwość zapoznania się z tablicami na temat gospodarki leśnej, łowieckiej, użytkowania ubocznego lasu. Przy jednej z tablic zapoznali się z historią - przy starym , okazałym i historycznym dębie, przy którym to jeden z powstańców styczniowych modląc się do Matki Boskiej Głogowieckiej został ocalony przed wojskiem carskim przechodzącym niedaleko [...]
newsIII INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY W STRZEGOCINIE
Stowarzyszenie pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych "Wyspa Skarbów" 29.05.2010r. zorganizowało już III Integracyjny Piknik Rodzinny w Strzegocinie. Wśród zaproszonych gości byli: poseł RP Tadeusz Woźniak, przedstawiciel PCPR Joanna Seweryn, wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie, rodziny zastępcze zawodowe, spokrewnione i niespokrewnione z gminy Kutno oraz nasi wychowankowie. Piknik rozpoczął się częścią artystyczną przygotowaną przez: Weronikę Gackowską, formację taneczną ze Studia Tańca i Aerobicu Joanny Karczewskiej, grupę teatralną "Maska", dzieci z II grupy socjalizacyjnej. Na uczestników pikniku oprócz bezpłatnego poczęstunku (grochówka wojskowa, grill, ciasta i napoje) czekało wiele atrakcji, przede wszystkim: koncert zespołu muzycznego "Kszak", pokazy przygotowane przez: Klub Miłośnikw Motocykli Remake BSA, Służby Maltańskie, Straż Pożarną, Policję, Strzelnicę "Sokół", firmę Avon. Zorganizowanie takiej Imprezy było możliwe dzięki dobroci serc wielu ludzi, zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz licznych instytucji i firm kutnowskich (Urząd Miasta Kutno, Urząd Gminy Kutno, Sklep ABC, Carrefour, Pini Polonia, Ozdowski, Darex,Hurt- PAP, Atol, Bank Żywności).
news"ŁAPA 2010"

Już po raz kolejny nasi wychowankowie wzięli udział w XVI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych "Łapa 2010". PO-W "Tęcza" reprezentowała grupa teatralna "Maska".  W wykonaniu małych artystów mieszkańcy Kutna mogli obejrzeć spektakl "Bombik-bajka o łaciatym słoniu", przygotowany pod kierunkiem cioci Beaty Nodzak i cioci Agnieszki Czajkowskiej. Tym razem konkurs odbył się w plenerze. Mamy nadzieję, że występ spodobał się nie tylko nam, ale także jury i widzom. Warto wspomnieć, że dla niektórych wychowanków był to debiut, tym bardziej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów aktorskich.

newsVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL RADOSNYCH SERC ELIMINACJE W ŁODZI
8 maja 2010 roku w Łodzi odbyły się eliminacje do VI Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc. Pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Fundacja Nowe Pokolenie w Hołdzie Janowi Pawłowi II. Wychowankowie: Klaudyna, Marta, Justyna i Łukasz z dużym powodzeniem reprezentowali nasz dom. Dzięki swojemu talentowi oraz pracy własnej i wsparciu opiekunów do finału VI OFRS w Bydgoszczy zakwalifikowały się: Marta (wyróżnienie w kategorii recytacja) oraz Klaudyna (wyróżnienie w kategorii taniec oraz w kategorii recytacja). Justynka i Łukaszek wprawdzie nie zajęli żadnego notowanego miejsca, ale ich występy należały do równie udanych i podziwianych. Warto zaznaczyć, iż w eliminacjach festiwalu w Łodzi wzięło udział około 200 uczestników z całej Polski. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu w kategorii fotografia. Efekty swoich doświadczeń fotografa- amatora wysłali: Alan, Łukasz i Justyna. Trzymamy więc kciuki za naszych milusińskich, a Marcie i Klaudynie życzymy dalszych sukcesów w finale.  
newsDZIEŃ ZDROWIA
26 kwietnia 2010 r. w ramach obchodów Dnia Zdrowia w naszym domu zorganizowana została impreza pod hasłem "Zdrowy styl życia, a czynniki ryzyka w okresie dorastania". Spotkanie rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym opracowanym przez wychowawcę Małgorzatę Wojtczak w wykonaniu naszych utalentowanych najmłodszych wychowanków, po którym Joanna Karczewska-instruktor tańca i aerobiku poprowadziła dla wszystkich chętnych ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce. Pedagog rodzinny Tomasz Lemański w przygotowanej prezentacji multimedialnej przybliżył problem związany z głównymi czynnikami ryzyka w okresie dorastania i ich przełożeniu na zdrowy styl życia, natomiast pani Monika Gasik-nauczyciel ZSZ nr 2 w Kutnie zaprezentowała "Objawy i skutki bulimii i anoreksji". Podczas spotkania roztrzygnięto również konkursy pod hasłem "Zdrowy styl życia": plastyczny, kulinarny oraz sportowy. Gościliśmy również  panią Jolantę Dudkiewicz-inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. Oprócz miłej i przyjaznej atmosfery, było wiele atrakcji oraz postanowień dotyczących systematycznego uprawiania sportu, zdrowego odżywiania. Życzymy wytrwałości oraz efektów.
newsSPOTKANIE Z MIŁOŚNIKIEM ZIEMI KUTNOWSKIEJ
21 marca 2010 roku w naszym domu gościliśmy Pana Marka Wójkowskiego Prezesa Zarządu Towarzystwa Ziemi Kutnowskiej. Nasi wychowankowie poznali historię miasta, obejrzeli zabytkowe budowle z czasów przedwojennych i powojennych. Podczas zajęć edukacyjnych oglądali zdjęcia ulic i zabytków Kutna uwiecznione na starych fotografiach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych wychowanków.
newsSPOTKANIE Z "PTAKOLUBEM"
16 marca w nasi wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu z instruktorem ds. ekologii KDK Jarkiem Makowskim. Podczas zajęć edukacyjnych zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego "Ekotęczowe spotkania z przyrodą", wychowankowie poznali ptactwo powiatu kutnowskiego, pospolite ptaki Polski, oglądali zdjęcia, słuchali odgłosów ptaków, ciekawostek na temat ptaków i ich przystosowania do lotu. Prezentacja multimedialna poszerzyła ogólną wiedzę oraz uwrażliwiła na piękno otaczającej nas przyrody. Dzieci miały możliwość sprawdzić posiadane wiadomości uzupełniając przygotowane przez instruktora KDK karty pracy. Warto dodać, że Pan Jarek jest nie tylko nauczycielem przyrody, organizatorem wielu akcji i konkursów ekologicznych, ale także pasjonatem obserwowania ptasich przelotów. Swoje spotkania z "ptasim światem" chętnie uwiecznia w kadrze aparatu fotograficznego.
newsWYCIECZKA DO WARSZAWY
25.02.2010 r. dzięki "dobroci serca" właściciela jednej z kutnowskich firm nasi wychowankowie w ramach organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wrażenia i emocje jakie wywarło zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego na długo pozostaną w pamięci każdego z uczestników wycieczki. Wielką atrakcją było również obejrzenie projekcji filmu Jamesa Camerona "Avatar" w formacie 3D, nominowanego do najbardziej prestiżowej nagrody- statuetki Oscara aż w 9-ciu kategoriach. Widowiskowa opowieść o komandosie zyskała uznanie również wśród "naszych krytyków filmowych". Jeszcze raz dziękujemy sponsorom.
news BAL KARNAWAŁOWY "Na wyspach Bergamutach"
02.02.2010 r. razem z wolontariuszami ZSZ nr 2 w Kutnie zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla naszych najmłodszych milusińskich. Oprócz tańca, pysznego poczęstunku, oryginalnych przebrań i dobrej muzyki, nie zabrakło również konkursów. Najwięcej emocji wzbudził konkurs na "Króla i Królową Balu". Zwycięzcami zostali: Justyna i Łukasz, ale nagrody i pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy imprezy. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości kierujemy do wolontontariuszy oraz nauczecieli: Agnieszki Mularczyk oraz Aleksandry Plewy.
newsWIECZÓR KOLĘD - spotkanie z przyjaciółmi domu
Tecza Kutno

"Wieczór kolęd "odbył się już w naszej placówce po raz trzeci.  Ten szczególny i wyjątkowy wieczór jest wyrazem wdzięczności za okazywaną pomoc, wsparciem oraz wrażliwość i wielkie serce. W trakcie wieczoru dzieci z koła muzycznego"Tęczowe nutki" zaprezentowałay  część artystyczną, goście otrzymali upominki przygotowane przez dzieci. Atrakcją spotkania był występ Pana Macieja Maciejewskiego, [...]

newsDzień Babci i Dziadka w DPS w Kutnie
Tecza Kutno

Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi wychowankowie odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kutnie. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, obdarowały drobnymi upominkami wszystkich pensjonariuszy. Zwiedziły dom oraz odwiedziły  osoby, które nie mogły bezpośrednio brać udziału w spotkaniu. Dzieci , jak i dorośli byli bardzo wzruszeniz powodu wsólnego spotkania. [...]

news"WIECZÓR KOLĘD" w Tęczy
25 stycznia 2010 roku w naszej placówce odbędzie się III spotkanie z przyjaciółmi i sponsorami domu pod hasłem "Wieczór kolęd" . W trakcie spotkania zaproszeni goście będą mieli okazję zobaczyć przedstawienie jasełkowe, wysłuchać recitalu Pana Macieja Maciejewskiego aktora Teatru Muzycznego CAPITOL z Wrocławia oraz spędzić czas na wspólnym śpiewaniu kolęd i zabawach z  dziećmi.
news
newsŻyczenia noworoczne
Wszyscy wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza", Dyrekcja, kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego 2010 Roku, niech Nowy Rok przyniesie wszystkim radość, miłość, pomyślność i spełnienie najskrytszych marzeń. A gdy już się one spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens.
W Nowym 2010 Roku wielu szczęśliwych chwil!!!
newsJasełka
Tecza Kutno
Wieczór wigilijny przypadł w "naszym domu" 21 grudnia 2009 roku. Jest to dla nas wszystkich - wychowanków, "cioci" dyrektor i pracowników niezwykle uroczysty i pełen ciepła czas.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in. Pan Jerzy P. ze Starostwa w Kutnie, Pani Dyrektor PCPR i Pani inspektor, zaprzyjaźnieni duszpasterze z parafii Woźniaków i parafii pw. Jana Chrzciciela w Kutnie, nauczyciele, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" w Żychlinie - "ciocia" Bożena G., goście z Holandii, usamodzielnieni wychowankowie i wiele innych zaprzyjaźnionych osób. [...]
newsIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
W dniu 17 grudnia 2009 roku odbył się w naszej placówce III Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod patronatem Starostwa w Kutnie. Na nasze zaproszenie przyjechały dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie wraz z opiekunem.
Wszystkich obecnych serdecznie powitała "ciocia" dyrektor i życzyła "połamania pióra".
Pisanie ze słuchu odbyło się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz gimnazjum i szkoła średnia.
Po napisaniu dyktanda odbył się kwiz ortograficzny. Dwie drużyny - z "Tęczy" i z Franciszkowa miały do rozwiązania kilka zadań, m.in. ułożenie rozsypanki wyrazowej, która była powiedzeniem ortograficznym, wypełnienie luk w definicjach ortograficznych i poprawne wpisanie rz, ż, h, ch, ó, u do wyrazów w wierszykach ortograficznych. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i rywalizacja była niezwykle zacięta. Zwyciężyła w niej drużyna z "Tęczy".
Na koniec zostały ogłoszone wyniki z pisowni dyktanda, które sprawdzało jury w składzie: "ciocie" - Krysia M., Asia B., Małgosia W.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami, które wręczała "ciocia" dyrektor i przedsawiciel Starostwa - Pan Jerzy P.
Po wyczerpującej rywalizacji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pizzę, którą ufundowała pizzeria K 2. Ogromnie dziękujemy sponsorowi! Pizze były wyśmienite!!!
newsMikołajki
W dniu 07 grudnia 2009 roku przybył do "naszego domu" Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci - te małe i duże oczekiwały go z ogromną niecierpliwością! Każdy obdarowywany przez Mikołaja, musiał powiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Tylko nieliczni wychowankowie, Ci bardziej nieśmiali i wstydliwi, nie mieli odwagi pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi czy recytatorskimi. Jednak Święty Mikołaj nie zostawił ich bez podarku.
Ogromnie Ci dziękujemy Święty Mikołaju i czekamy z niecierpliwością na Ciebie w przyszłym roku!
newsAndrzejki - wieczór wróżb i magii
W dniu 27 listopada 2009 roku grupa usamodzielnienia zorganizowała Andrzejki - wieczór wróżb i magii. Wróżki i czarnoksiężnicy powitali ciocię dyrektor i wszystkich obecnych. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci z grupy wsparcia dziennego. Do stolików wróżek i czarodziejów ustawiały się długie kolejki, gdyż wszyscy chcieli poznać swoją przyszłość. Największym powodzeniem cieszyło się lanie wosku przez dziurkę od klucza. Uciechy i śmiechu było co niemiara! [...]
newsDebata - Wagarom mówię NIE!
W dniu 23 listopada 2009 roku odbyła się debata na temat: "Wagarom mówię NIE!" Spośród wychowanków wybrano dwie drużyny. Jedna z nich przytaczała argumenty, iż nie warto chodzić na wagary, natomiast druga opowiadała się za wagarami. Pierwszą drużynę wspomagała ciocia pedagog - Katarzyna G., zaś drugą - ciocia Dorota J. Drzewko decyzyjne przygotowała ciocia Beata N., a decyzje przytaczane przez wychowanków zapisywała na nim ciocia Agnieszka Cz. Przyczyny chodzenia na wagary zapisane anonimowo na kartkach przez wszystkich wychowanków placówki, zebrała i uporządkowała ciocia psycholog - Asia B.
W debacie uczestniczyli zaproszeni goście - Panie: Dyrektor i pedagog Gimnazjum nr 3, doradca zawodowy z OHP - Pani Małgorzata K. oraz Pan policjant. [...]
newsX Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Unihokeju
W dniach 13-15 listopada 2009 roku odbyły się rozgrywki w unihokeja na hali Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ośmioro wychowanków, w tym trzy dziewczynki przebywało w stolicy pod opieką wujka Łukasza i Andrzeja. Po zaciętych "walkach" nasi milusińscy zdobyli VIII miejsce. Na tak wiele drużyn, które brały udział w zawodach jest to niewątpliwie sukces. W nagrodę otrzymali dyplomy uznania, puchar i drobne upominki. [...]
newsDzień Komisji Edukacji Narodowej
Wychowankowie "Tęczy" pod opieką cioci Małgosi W., Olgi K., Agnieszki Sz. przygotowały uroczystość, która rozpoczęła się od żartobliwych wierszyków dotyczących naszej placówki - dzieci i kadry pedagogicznej. Po tym pełnym humoru wprowadzeniu najmłodsze dzieci przedstawiły pantomimę do baśni Andersena pt. "Calineczka". Wszyscy byli zachwyceni i nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Kolejnym etapem wspólnej zabawy były zawody plastyczne, do których stanęli wychowawcy. Ich zadaniem było stworzenie ilustracji do baśni pt. "Calineczka". [...]
newsDzień Chłopca
Tecza Kutno
Z okazji Dnia Chłopca wszystkim chłopakom, tym dużym i tym małym, składają życzenia dziewczyny i dziewczynki. Wszystkiego naj..., naj..., najlepszego!!!
Dziewczyny i "ciocie" bardzo się postarały, żeby ten dzień na długo zapadł w pamięć płci przeciwnej. Uroczystość odbyła się 02 października w Studiu Tańca i Aerobicu pani Joanny Karczewskiej, której serdecznie dziękujemy za życzliwość i udostępnienie pięknej sali.

Spotkanie rozpoczęła "ciocia" dyrektor, która złożyła życzenia każdemu chłopcu i wręczyła upominek oraz słodkie "co nieco". Po części oficjalnej przyszła pora na konkursy, które poprowadziły dziewczyny z grupy usamodzielnienia. Chłopcy, zarówno Ci starsi, jak i młodsi, chętnie zgłaszali do nich swój udział. Zwycięzcy zostali nagrodzeni. [...]
newsŚwięto Pieczonego Ziemniaka
Tecza Kutno
Już do tradycji naszego "domu" należy Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym roku obchodziliśmy je 01 października w pensjonacie "Dworek" w Miksztalu. Spotkanie było wyjątkowe, gdyż połączono pieczenie ziemniaków z 18-tymi urodzinami wychowanka z grupy usamodzielnienia - Krystiana J. Urodziny przygotowano w tajemnicy przed jubilatem. Chłopca czekała w Miksztalu miła niespodzianka. Tort był wspaniały! Wszystkim bardzo smakował! Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, moc szczęścia i odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu.

Szczególne podziękowania składamy w imieniu Dyrekcji i kadry pedagogicznej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Miksztal". [...]
newsPodziękowanie dla Firmy Schomburg
Firma Schomburg kolejny raz wywołała uśmiech na twarzach naszych wychowanków. Tym razem Prezes Firmy ufundował grupie I wyjście do pizzerii. Wszyscy bardzo mile spędzili czas i wrócili do "Tęczy" w wyśmienitych humorach.
Panu Prezesowi Firmy Schomburg  serdecznie dziękują Dyrekcja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie, wychowankowie i kadra pedagogiczna.
newsI Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej
Tecza Kutno
W dniach 12-13 września 2009 r. wzięliśmy udział w I Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej Konin 2009. Organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych Dzieci - Wojtek Ruminkiewicz.

Nasz "dom" reprezentowała dziesięcioosobowa drużyna - członkowie Koła Sportowego NOWATOR pod opieką wuja Piotra i wuja Łukasza. Nasi chłopcy i dziewczęta dzielnie walczyli na boisku. Konkurencja była ogromna! Spotkało się wiele drużyn. Po zaciętej rozgrywce zajęliśmy IV miejsce. [...]
newsZawody wędkarskie
Tecza Kutno
06.09.2009 r. braliśmy udział w III Zawodach Wędkarskich o Puchar Redakcji KMI. Organizatorem imprezy było Koło Wędkarskie. Członkowie koła zadbali o sprzęt, miłą atmosferę oraz poczęstunek. Nie zabrakło również upominków. Dzieci z pasją łowiły ryby. I miejsce zajęła wychowanka grupy usamodzielnienia - Paulina K., II - wychowanek grupy pierwszej - Piotr M. i III - również wychowanek tej grupy - Paweł L. Zwycięzcy otrzymali piękne puchary.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i fundatorom nagród za wspaniałą zabawę!
newsWarsztaty artystyczno-teatralne
Za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy w kategorii - recytacja, miałam szczęście wziąć udział w warsztatach artstyczno-teatralnych w Żninie. Pobyt mój trwał tam tylko tydzień, ale harmonogram zajęć był bardzo napięty. Wszyscy uczestnicy podzieleni byli na grupy w zależności od swoich zainteresowań artystycznych. Była grypa teatralna, plastyczna, taneczna, wokalna, fotograficzna. Ja należałam do teatralnej. Od naszych instruktorów dostawaliśmy do wyuczenia role, które później odgrywaliśmy przed wszystkimi uczestnikami. Jednak zanim odbył się występ, musieliśmy dużo ćwiczyć przed doświadczonymi opiekunami, którzy szczególną uwagę zwracali na poprawną dykcję, akcent, gestykulację oraz inne walory artystyczne niezbędne do występu na scenie. Muszę przyznać, że o wielu rzeczach nie miałam pojęcia. Bardzo wiele nauczyłam się w tak krótkim czasie. Ogromnie żałuję, że tak pożyteczne i potrzebne dla młodych talentów warsztaty trwały tak krótko! Zwracam się z gorącą prośbą do organizatorów: Sprawcie, by pobyt na tak wspaniałych warsztatach artystyczno-teatralnych trwał chociaż dwa tygodnie!
utalentowana wychowanka grupy usamodzielnienia

newsSanatorium w Kołobrzegu
Kilkoro z nas, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" spotkało ogromne szczęście - rozpoczęliśmy wcześniej wakacje!!! Już na początku czerwca wyjechaliśmy do sanatorium w Kołobrzegu. Pomimo dość zmiennej pogody mieliśmy wiele atrakcji. Dokładnie zwiedziliśmy to piękne nadmorskie miasto. Starówką byliśmy oczarowani i właśnie tam spędzaliśmy najwięcej czasu, gdyż z braku sprzyjającej aury nie chodziliśmy zbyt często nad morze korzystać z kąpieli morskich, jak i słonecznych. Jednak w końcu doczekaliśmy się upragnionego słońca! Z okrzykiem radości chwyciliśmy za ręczniki i pobiegliśmy opalać nasze blade ciała. Przecież wstyd wrócić znad morza bez złocistej opalenizny!
Bardzo szybko upłynęły nam te trzy tygodnie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni "cioci" pielęgniarce i "cioci" dyrektor za zorganizowanie nam wspaniałego wypoczynku!
Dziękujemy. Zadowoleni kuracjusze.
newsObóz "Tygrysy"2009
W pierwszych   dniach  wakacji 12 wychowanków wraz z opiekunami uczestniczyło         w Obozie "Tygrysów" zorganizowanym nad jeziorem Bełdany niedaleko Rucianego Nidy przez Księdza Mirosława Mikulskiego.Program obozu był tak zaplanowany, że nie pozwalał  się  nudzić uczestnikom. Bardzo ważnym sposobem kształtowania młodych charakterów , jakie z powodzeniem  stosował  Ksiądz podczas obozu było wychowanie poprzez zajęcia sportowe. Organizator opracował cykl imprez    i rozgrywek hartujących ciało, a przez to i całą osobowość.
Ufamy ,że za rok też pojedziemy na "Tygrysy" i chętnie bedziemy pilnować obozu podczas wart  oraz wstawać o  wschodzie  słońca na dyżur  w kuchni. Dziękujemy za  okazaną  nam życzliwość i wsparcie Księdza Mirosława Mikulskiego.   
newsWakacje
Wreszcie upragnione wakacje. W tym roku czeka nas wiele atrakcji.
Najpierw będziemy uczestniczyć w półkoloniach zorganizowanych przez Oratorium bł. brata Michała Rua w Woźniakowie. Dzięki ich uprzejmości  czworo naszych podopieczntch wypoczywać będzie także na obozie  w Zakopanem. Wypoczynek ten został współfinansowany przez Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczychn  "Wyspa Skarbów", które pozyskało  środki finansowe             z Fundacji WBK Banku Dziecięcych Uśmiechów.
 
Później wyjedziemy na wypoczynek pod namiotami do Ruciane Nidy zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe ks. Mirosława Mikulskiego w ramach 47 obozu sportowego "Tygrysy 2009".

W lipcu dzięki hojności sponsorów min.Bank Dzięcięcych Uśmiechów Fundacji WBK, Fundacji Kolorowy Świat Dziecka, ING Banku Śląskiego, zakładów   z terenu Kutna        i okolic: Polfarmex, AMZ, Eko- Serwis, WIEiBiB Dariusz Kołodziejski oraz anonimowych darczyńców, będziemy uczestniczyć w obozie wypoczynkowo - ekologicznym "Ekotęczowe spotkania z przyrodą" nad przepięknym jeziorem Rajgrodzkim na Mazurach.

Dzięki uprzejmości Fundacji "Przyjaciółka" jeden z naszych podopiecznych będzie miał możliwośc spędzenia wolnego czasu na obozie terapeutycznym w Koszarowej koło Żywca.

Pod koniec lipca wyjedziemy do Bajkowej Zagrody na ostatni etap warsztatów twórczych "Podróż w głąb siebie poprzez sztukę i zabawę" , których organizatorem jest Fundacja Pricewatherhause i Fundacja Banku Krajowego.
 
newsV Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc- finał
W czerwcu kolejny raz braliśmy udział w finale V Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. Nasza wychowanka zajęła III miejsce w kategorii recytacja. W nagrodę otrzymała aparat fotograficzny oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach artystycznych.
newsDzień Dziecka
31 maja nasi wychowankowie uczestniczyli w "Dniu Dziecka nad Zalewem", którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Wędkarskie "Zalew". Organizatorzy przygotowali dla  dzieci wiele  atrakcji, a najciekawszy   był  rajd rowerowy. Nagrody     dla uczestników rajdu ufundował Bank Gospodarki Żywnościowej oddział w Kutnie. Uczestnicy rajdu otrzymali piękne nagrody: rowery i plecaki, natomiast reszta dzieci otrzymała drobne upominki. Dziękujemy organizatorom oraz fundatorom nagród.
newsPodsumowanie projektu "Life Skills"

W dniu 30 maja na terenie naszego domu odbyło się podsumowanie programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży "Life Skills", w ramach którego uczniowie Zespołu Szkól Zawodowych Nr 3 im. Grabowsiego w Kutnie zrealizowali 11 projektów tj. odnowienie świetlicy, pokoi mieszkalnych dzieci,  aneksu kuchennego, zorganizowanie warsztatów tanecznych oraz zabawy edukacyjno- integracyjne.

Dzieci przygotowały dla młodzieży i nauczycieli  drobne upominki i podziękowania. Zaprezentowały również program artystyczny, który został entuzjastycznie przyjęty przez młodzież. Następnie dzieci i młodzież uczestniczyły we wspólnych zabawach, konkursach oraz poczęstunku. Dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom szkoły i życzymy im wielu dalszych ciekawych i interesujących pomysłów. Podziękowania należą się również instruktor tańca pani Asi Karczewskiej, która wspierała naszych wychowanków podczas warsztatów tanecznych. [...]

newsII Integracyjny Piknik Rodzinny
23 maja Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" zorganizowało II Integracyjny Piknik Rodzinny w Strzegocinie. Uczestnicy Pikniku mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez nasze koleżanki i kolegów.

Ponadto organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m in. pokaz florystyczny, straży pożarnej, wojów, starych motorów z klubu motorowego "Remake" BSA, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez Służby Maltańskie. Dzieci mogły uczestniczyć w konkursach i zabawach, zorganizowano także mecz piłki noznej. Przez cały czas przygrywał zespół muzyczny. Stowarzyszenie zapewniło również potrawy z grilla oraz słodki poczęstunek. [...]
newsBal Biedronkowy
W dniu 6 maja grupa usamodzielnienia przygotowała dla najmłodzszych wychowanków "Bal Biedronkowy".  Bal  jest częścią projektu  "Przeżyjmy to razem w krainie zabaw i konkursów". Celem projektu jest  aktywizowanie młodzieży i wzbudzanie uczuć opiekuńczych w stosunku do najmłodszych dzieci, wyzwalanie zdolności organizacyjnych i pomysłowości, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ciekawe spędzanie czasu wolnego, uczenie odpowiedzialności oraz samodzielności.

Grupa "Azyl" zapewniła wiele interesujących i zabawnych konkursów, które sprawiły maluchom wiele radości i zadowolonie. Młodzież przygotowała słodki poczęstunek, a ciocia dyrektor ufundowała nagrody. Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym. [...]
newsChcę być czyścioszkiem
W dniu 29.04.2009 r. w ramach realizacji programu autorskiego "Chcę być zdrowy" nasze "tęczowe dzieciaki" zaprezentowały montaż słowno-muzyczny dotyczący profilaktyki zdrowotnej. Całość imprezy poprowadziły najstarsze dziewczęta: Iza i Marta, a nasi najmłodsi "milusińscy" odegrali scenki dramowe, przedstawili inscenizacje wierszy o tematyce prozdrowotnej.

Oprawę muzyczną wykonała Edytka, która pięknym śpiewem zachęcała publiczność do wspólnej zabawy. Gościliśmy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie: panią Jolantę Dudkiewicz i panią Katarzynę Fijałkowską. Występ wzbudził ogólną radość i zakończył się gromkimi brawami. Montaż przygotowały ciocie: K. Mróz, M. Wojtczak i O. Kaps. [...]
newsDzień Ziemi

Tecza Kutno U9TtpXblCGR9p946YTdlxfwZoRht.jpg22.04.2009 roku opiekunowie i członkowie koła ekologiczno- przyrodniczego "Ziemia- Zielona Planeta" z okazji Dnia Ziemi przygotowali i wystawili w naszym domu montaż słowno-muzyczny  ,,Z ekologią na zakupach”, zwracając uwagę oglądających na recykling opakowań i ekoznaki.

Spektakl bardzo się podobał zarówno dzieciom, pracownikom jak i zaproszonym rodzicom. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom wyrobimy i wzmocnimy nawyki ekologiczne. [...]

newsWalentynki
14 lutego, dzień zakochanych,
tak wiele życzeń jest wtedy składanych,
tak wiele buziaków słodkich dawanych,
jeśli o życzenia chodzi:
abyśmy byli zawsze piękni i młodzi,
a i radości moc nie zaszkodzi,
abyśmy byli na zawsze razem,
na dobre i złe,
by w naszym życiu były tylko cudowne dnie...

Nieco po terminie, bo 23 lutego odbyły się w naszym domu Walentynki, czyli Święto Zakochanych. Wszystkim wiadomo, iż dzień ten obchodzony jest 14 lutego, w dniu Świętego Walentego. [...]
newsWieczór Kolęd
Tecza Kutno
Pełna ciepła atmosfera po świętach Bożego Narodzenia trwa w naszym domu o wiele dłużej niż gdzie indziej. Do tradycji zapisał się już u nas Wieczór Kolęd, który jest bardzo uroczysty, a jednocześnie pełen rodzinnego nastroju.

W tym roku przypadł na dzień 20 stycznia. Na zaproszenie dyrekcji i wychowanków licznie przybyli goście nie tylko z Kutna, ale również z Warszawy. To właśnie dzięki firmie "Egmont Polska" mieszczącej się w stolicy, św. Mikołaj mógł spełnić marzenia naszych wychowanków, którzy jeszcze przed świętami szczerze opisali w listach do niego swoje pragnienia.

Wieczór Kolęd rozpoczął się przedstawieniem Jasełek, przygotowanym przez naszych "milusińskich". Występ bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Po części artystycznej wszyscy usiedli przy zapalonych świecach i pięknie nakrytych stołach. Rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd. Były również występy solo bardziej utalentowanych dziewczynek. [...]
newsV Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc
Tecza Kutno 448T4NExa6YlMmZqqqlAGMS2J2Rn.jpg18.04.2009 r. w Łodzi odbyły się eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc organizowanego przez Fundację Nowe Pokolenie w Hołdzie Janowi Pawłowi II dla wychowanków domów dziecka.

W konkursie tym wzięli również udział nasi wychowankowie. W kategorii recytacja do 12 lat z wierszem "Żuraw i czapla" J.Brzechwy wystąpiła Weronika, w kategorii recytacja powyżej 12 lat udział wzięły: Marta, która recytowała wiersz pt. "Z pamiętnika noworodka" J. Kosiatego oraz Klaudyna- w jej wykonaniu jury i uczestnicy usłyszeli wiersz J.I. Kraszewskiego pt. "Dziad i baba". [...]
newsŻyczenia Świąteczne
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy:
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
Zdrowia, które pozwala przetrwać chwile najgorsze,
Pracy, która pomaga żyć,
Uśmiechów Twych bliskich i nieznajomych,
Które pozwalają lżej oddychać
I szczęścia, które motywuje do działań.

Życzą dzieci, dyrektor i pracownicy PO-W "Tęcza" w Kutnie 
newsXIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci im.Olka Ruminkiewicza
Tecza Kutno

W dniach 21-22.03.2009r. nasi koledzy brali udział w XIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im.Olka Ruminkiewicza o puchar Prezydenta R.P Lecha Kaczyńskiego w Koninie. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina, Kazimierza Pałasza, natomiast patroem sportowym imprezy był  Polski Związek Piłki Nożnej.

Głównym organizatorem imprezy było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych Dzieci pod przewodnictwem Wojciecha Ruminkiewicza.Turniej rozpoczął [...]

news Tytuł newsa
 
newsKoncert "Z obłoków na Ziemię"
Tecza Kutno
12.03.2009 r. grupa naszych wychowanków wraz z opiekunami wybrała się do kościoła pw Św. Jana Chrzciciela na Koncert „Z obłoków na ziemię” wyreżyserowany przez wybitnego aktora Jana Nowickiego przy współpracy znakomitych polskich jazzmanów: Marka Stryszowskiego, Cezarego Chmiela oraz Krzysztofa Bodzonia.

Tematem misterium poetycko- muzycznego była rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu, prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze, w kontekście postaci ks. Jana Twardowskiego i jego postrzegania współczesnego świata. Poezję uzupełniała twórczość Bolesława Leśmiana i Jana Pawła II. Momentami w spektaklu nie brakowało humoru i satyry, były również chwile ogromnego przeżycia i wzruszenia. [...]
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno