tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsWyjazd edukacyjny "Ja-TY-My"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” realizuje program „Skarby w rodzinie ” współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
#
Jednym z jego elementów był wyjazd edukacyjno-integracyjny „Ja-Ty-My”. W ramach trzydniowego wyjazdu do Bajkowej Zagrody dzieci i młodzież miała możliwość udziału w warsztatach socjoterapeutycznych umożliwiających poznanie siebie, rozwijanie umiejętności współpracy, zaufania i budowania więzi grupowej, podnoszenie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Uczestnicy brali także udział w różnego rodzaju działaniach integracyjnych: warsztatach rozwijających zainteresowania i zdolności, grach i zabawach terenowych, rekreacyjnych i sportowych, ognisku, wyjeździe nad Zalew Zegrzyński, obcować ze zwierzętami oraz naturą.
 

Program „Skarby w rodzinie” składa się z 4 bloków tematycznych.

BLOK I „Upowszechnienie idei pieczy zastępczej - działania promujące rodzicielstwo zastępcze”. Jego celem jest podniesienie stanu wiedzy na temat pieczy zastępczej,

Blok II „Edukacja w obrębie tematyki pieczy zastępczej - działania na rzecz rodziny oraz środowiska lokalnego”.

W ramach tego bloku zaplanowane są działania edukacyjne umożliwiające zwiększanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

BLOK III „Dziecko przede wszystkim - działania na rzecz dzieci i młodzieży”.

W trakcie realizacji tego działania zaplanowano szereg spotkań aktywizujących młodych ludzi umożliwiając im udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu. Będą to również działania terapeutyczne, które pozwolą na poprawę komunikacji rówieśniczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nazywania swoich emocji i uczuć.

BLOK IV „Dorośli i dzieci wspólnie - działania integracyjne”.

Celem zaplanowanych w tym bloku działań będzie integracja rodzinna, która pozwoli na promowanie pozytywnych wartości oraz aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i ich opiekunów.

 
Tecza Kutno XQzQnwsrZJGhW9dOvxW3NkkQPF7z.jpg
Tecza Kutno XXGzzg2TOrbb2V99iHRSjYPK6om.jpg
Tecza Kutno Lf3Si2mPzVP8TVRqVno4H8Umvaof.jpg
Tecza Kutno hQCuBV2rBQVjvYv0Q9pcUQnxIr4r.jpg
Tecza Kutno bamVXxwJje3dDNDiEihwhIY5irbN.jpg
Tecza Kutno KtDc80ZAyAjFfrIQfKGCliaq5ZaA.jpg
Tecza Kutno XcJAOEtGA8nNJNSrqkDvomkPJALZ.jpg
Tecza Kutno RwEvUluf4xwFQOAjYcEHCgseBSCD.jpg
Tecza Kutno hSXbT2xZR7mx5pHrGA444nFNLli.jpg
Tecza Kutno vocC4cGm9G42j9QXwLPfYljOxNcl.jpg
Tecza Kutno JVOsrruuO4HJKKJiNhq9uLcXpCEF.jpg
Tecza Kutno rqzmS9YRAwsy7zleZbPCl6wxc0yy.jpg


Nie ma takiej galerii !
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno