tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO
Tecza Kutno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie od maja 2021 roku rozpoczęło realizację projektu "Różane Kutno", który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU i będzie trwać do końca listopada 2021r. Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej z naszego powiatu. Jego głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zaniżonej samoocenie oraz poczuciu własnej wartości. W ramach jego realizacji beneficjenci uczestniczą w zajęciach ceramicznych, florystycznych, arteterapeutycznych, fotograficznych, ogrodniczych, poznają historię miasta.

newsPROJEKT EDUKACYJNY "SMOK-SZTUKĘ MOŻE ODKRYĆ KAŻDY"

W okresie od września do końca grudnia 2010 roku w PO-W „Tęcza” w Kutnie realizowano projekt edukacyjny „SMOK-Sztukę Może Odkryć Każdy” współfinansowany przez WBK Bank Zachodni w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Projekt został opracowany przez Dorotę Ćwirko-Godycką, Agnieszkę Czajkowską i Tomasza Lemańskiego. Głównym celem SMOKA było: rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez wzmacnianie ich wrażliwości artystycznej oraz kształtowanie umiejętności manualnych, tanecznych, wokalnych, muzycznych,

1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno