tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsW KOLORY GRAMY - ROZKWITAMY

Grupa nieformalna „Aktywnie zakręceni” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno realizuje projekt „W kolory gramy – rozkwitamy” – promujący zdrowy styl życia. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w wieku 9-20 lat, mieszkańców miasta Kutno oraz dzieci korzystających ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” działającej przy MOPS Kutno i obejmuje 4 działania, których głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz kształtowanie takich umiejętności społecznych jak: współpraca, odpowiedzialność, umiejętność ponoszenia porażek oraz sukcesów. Zadaniem autorów jest pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i propagowanie profilaktyki prozdrowotnej. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy stworzą strefę relaksu i wypoczynku, zmierzą się z zadaniami plastycznymi, wezmą udział w Spartakiadzie i Pikniku.
31.08.2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne „Kwitnące murale” wychowanków Placówki „Różany Zakątek” w Kutnie oraz Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka”, w ramach którego powstał piękny, kwiatowy dywan namalowany kolorową kredą. Inspiracją do tworzenia obrazu na parkingu placówki była nie tylko nazwa "Różany Zakątek", ale także piękne nasadzenia wokół budynku oraz tradycja różana naszego miasta. Podczas spotkania nie zabrakło również wspólnych rozmów, zabaw i gier ruchowych, planszowych oraz słodkiego poczęstunku. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem czekają już na kolejne działania, które odbędą się we wrześniu.
 Tecza Kutno FiNq3MLMjktLUmOrAS6rAtYOxVsB.jpg
Tecza Kutno vpypQrzWwsQQDFlls0Y6ZPiRVVsj.jpg
Tecza Kutno LYdgBWUbF08NzUnyzMUF9aK49RN.jpg
Tecza Kutno 4BfCWPonpN577q4mJWFoQz6IDVUG.jpg
Tecza Kutno 4oD7t0HKodqyhysmoZhLUIk9S8X.jpg
Tecza Kutno IFOP6zHpEH8z7lEsJJYh8nFNtzhd.jpg
Tecza Kutno tvyXoBRdhkT2yAzse5U2ZajLeN7.jpg
Tecza Kutno TdkLKUS0Efx2F923Lzf4b35jdzjt.jpg
Tecza Kutno TfpoPP0QhZOye23p25wxjr2lujG.jpg
Tecza Kutno 0RZs5TvcMmlZRnxotSsF4j0ocfop.jpg
Tecza Kutno J4cMYgpO2HrfTLwdih8Ew02ajv.jpg
Tecza Kutno IOGbApcgUG6IEoUMCnN7ZyxKY9L.jpg
Tecza Kutno MnfYyweMzUf0xlH6Px5R33PXueZ8.jpg
Tecza Kutno K2NHnaxFcYSNs87GmXZigVXhNEpt.jpg
Tecza Kutno GeaTeizAWVv6Wi3Cg9PV3Wehb6Gx.jpg
Tecza Kutno I7Ixo9zuQeKvOC8NB3d5Ao6axxJ.jpg
Tecza Kutno nopygMOYMJ8tjp5VM3NV4aDW67.jpg
Tecza Kutno 5nCEHtJernKwgBhFulPykArdFbsm.jpg
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno