tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
newsSPOTKANIE Z INSTRUKTOREM JAROSŁAWEM MAKOWSKIM
 28.01.2014 r. na zaproszenie koła ekologiczno-przyrodniczego "Ziemia- nasza planeta" gościliśmy instruktora KDK pana Jarosława Makowskiego, z którym nasze koło współpracuje już od kilku lat. Podczas spotkania wychowankowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której poszerzyli swoje wiadomości na temat przyrody regionu kutnowskiego. Ciekawostki i tajemnice flory i fauny naszego regionu rozbudziły u młodych przyrodników postawę badacza, rozwinęły ich zainteresowania.


 


1
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
Ostatnie informacje:

Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno