tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsRÓŻANE KUTNO-ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
  Projekt "Różane Kutno" był realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie od 4go maja do 30go listopada 2021 roku i współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Stanowił on dla uczestników alternatywną propozycję spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Głównym jego celem było stworzenie warunków umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zaniżonej samoocenie oraz poczuciu własnej wartości. Podczas realizacji projektu beneficjenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach: ceramicznych, florystycznych, arteterapeutycznych, fotograficznych, ogrodniczych. Ponadto poznali historię miasta oraz tradycję różaną regionu. W projekcie wzięło udział 20 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego. Były to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, zaniedbane intelektualne, emocjonalne i społeczne, mające trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, utrzymywaniu prawidłowych relacjach z innymi osobami. Udział w warsztatach zaktywizował wychowanków do czynnego udziału w życiu kulturalno-społecznym społeczności lokalnej oraz przekierował uwagę dzieci na zachowania akceptowane, pożądane społecznie. Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych pozwoliło beneficjentom wyrazić swoje potrzeby i emocje poprzez sztukę, a tym samym odkryć w sobie drzemiący potencjał i talenty, co wpłynęło na wyzwolenie w sobie odwagi na tworzenie własnych projektów i poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych. Duże zaangażowanie, aktywność, ekspresja twórcza, bazowanie na współpracy w zespołach oraz stosowane podczas spotkań wzmocnienia pozytywne wpłynęły pozytywnie na podwyższenie samooceny uczestników programu oraz nabycie przez nich kompetencji emocjonalno-społecznych. Podczas spotkań obserwowano postęp w zakresie rozwoju takich cech osobowości jak: empatia, otwartość, szczerość, kreatywność, tolerancja, asertywność, umiejętność współpracy, zaangażowanie, umiejętność konstruktywnej krytyki.

Podjęte działania były opisywane i publikowane w lokalnych mediach, dzięki czemu społeczność lokalna miasta Kutna miała możliwość poznania wytworów dzieci oraz przebiegu realizacji projektu.
Tecza Kutno VJrZxWCAAs4px6AoTvyGwyIoM5j.jpg
Tecza Kutno AAhUQEm5rxFBGHyoZNiwEFhhBT7y.jpg
Tecza Kutno E0TdZ43lTQcK5oFK720MMh0Wwn9.jpg
Tecza Kutno w6dDr9640bUP3vDppRgpSfoqcLa.jpg
Tecza Kutno 3KlrCGN9F7rJtPvVA3I3aajE5DXr.jpg
Tecza Kutno iDbpRNcnDzYmnLgSQZIaXgdrIDHA.jpg
Tecza Kutno bOBGxx77lQRr3oSQ09aO23Xgf75.jpg
Tecza Kutno 9CGYRSl7tbwY8GK06EOrP3CP3VRh.jpg
Tecza Kutno pPlkRu6ubsr5vLqpPogaQ42xD3.jpg


Nie ma takiej galerii !
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno