tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsPROJEKT RÓŻANE KUTNO-WRZESIEŃ
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie po przerwie wakacyjnej kontynuuje realizację projektu "Różane Kutno", który jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej z naszego powiatu. Są to dzieci i młodzież często o zaniżonej samoocenie oraz niższym poczuciu własnej wartości, nie wierzące w swoje umiejętności i zdolności. Często poszukujący swoich wartości i wzorców w świecie wirtualnym, nie zawsze zgodnych z normami społecznymi. Dlatego celem projektu jest stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego zapobiegających pojawieniu się zachowań ryzykownych, rozbudzenie pasji, rozwijanie zdolności oraz talentów, dający możliwość odnoszenia sukcesów i pozytywnego funkcjonowania społecznego, kształtowanie umiejętności życiowych i kompetencji społecznych, poznanie różnorodnych technik pracy twórczej, podwyższenie samooceny, samorealizacja, budowanie pozytywnych relacji.

We wrześniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach florystycznych, na których przygotowali prace przestrzenne na konkurs pt. „Róża- królowa wszystkich kwiatów”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na koniec projektu.
Tecza Kutno T4tbtVNsCAlyciE5tLXb5qVL9KDj.jpg
Tecza Kutno 0f3DhyoRwyN6MhaxUCnZFkjJWdOP.jpg
Tecza Kutno ez9aJq7yhfKmEGRWrB6LKEST4wzR.jpg
Tecza Kutno vwsOTz3zE8I2xnm6deUn0AjdwRg.jpg
Tecza Kutno s72KusnZGQsjI3jqQMyCqXloRLiM.jpg
Tecza Kutno 3XddMdetIA8calXza03ofBlugPZ.jpg
Tecza Kutno yKiZrELmG6unwAKRTK6BM8td5YW.jpg
Tecza Kutno kgxUgsBinn97drdZf6AOQ5TmwLX.jpg
Tecza Kutno tbcYCMsopinKHUBqLo4ydFt4foIC.jpg


Nie ma takiej galerii !
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno