tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newspodsumowanie programu "RODZINA OD SERCA"
 Podsumowanie programu „RODZINA OD SERCA”


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie od lipca do grudnia 2021 roku realizowało program „Rodzina od serca” .

Program współfinansowany był  ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   w 2021 roku ” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Głównymi celami programu była: promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatu kutnowskiego, działania edukacyjne, integracyjne, organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego: pikników, wyjazdów edukacyjno- integracyjnych, warsztatów, gier i zabaw integracyjnych, itp.


Program „Rodzina od serca” składał się z dwóch bloków programowych:
BLOK I „Działania edukacyjno-integracyjne lokalnego środowiska pieczy zastępczej”, na  które składały się min.

„Spływ kajakowy” - impreza integracyjna

„My dzieciaki” - wyjazd edukacyjno-integracyjny warsztatów podnoszących kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci, działania integracyjne, warsztaty rozwijające, rozwój zainteresowań, gry i zabawy

„Pożegnanie lata" – impreza integracyjna, będąca forma aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz okazją do wymiany  doświadczeń

"Wrzosowisko na stole"- warsztaty arterapeutyczno- kulinarne

„Anioły od serca” – warsztaty ceramiczne

"Kolorowa rodzina"- konkurs plastyczny

„Rodzina od serca”- Konkurs literacki

„Rodzina to jest to”- konkurs recytatorski

Zorganizowano także 3 szkolenia dla rodziców zastępczych, których celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

 

BLOK II „Upowszechnienie i promocja rodzinnej pieczy zastępczej” .

Promocja idei pieczy zastępczej - rozpowszechnianie materiałów, informacyjno-edukacyjnych, dokumentowanie wydarzeń związanych z realizacją programu, współpraca z mediami w celu nagłośnienia problematyki itp. Promocja różnych form pieczy zastępczej w lokalnych mediach. Działania promocyjne ukierunkowane na przekazanie społeczności lokalnej dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Były to artykuły prasowe, informacje zamieszczane w portalach społecznościowych , a także spoty telewizyjne.
Tecza Kutno ROHFeTje29BpDCqSC4XqQ7lZEPS.jpg
Tecza Kutno giX9R6PfNI0JEA50p8T5Vo0cnefH.jpg
Tecza Kutno zUFJVINmDIVPf5nMGE87OS0R4o9Q.jpg
Tecza Kutno ftYYLk8jZe8QOG6HjrVigrF2KCUC.jpg
Tecza Kutno PLuJs7DRBhYyWzGo44eYDm4hsbz.jpg
Tecza Kutno Yl8302yl9ZhSsZWzRVcF2S0hZLcd.jpg
Tecza Kutno RMYs7IXpcxOq2SgH3ZBIkcARtnkA.jpg
Tecza Kutno rfEtcUejt4zdADQWhwPODlw06md.jpg
Tecza Kutno 6cGiLjxd7UD6ZHbynoG0IMKgApmZ.jpg
Tecza Kutno f9ykR3OxleHbKWWAh9NVjS57ACxz.jpg
Tecza Kutno r4dQqQ2FWPu4X6mSY0x5ilMUr4SV.jpg
 
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno