tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsŚWIĘTO DRZEWA-RADOWAĆ SIĘ TRZEBA
W roku 2010 realizujemy w naszej "Tęczy" program edukacyjno-ekologiczny "Ekotęczowe spotkania z przyrodą" wspófinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. Program służy nie tylko pogłębianiu i poznaniu nowej wiedzy, ale pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy również współdziałania w zespole, powoduje wzrost własnej wartości, kształtuje właściwe postawy społeczne. Promowany program pomaga dzieciom i młodzieży ciekawie spędzić czas wolny. Wycieczki, konkursy, przedstawienia, gry i zabawy integracyjne, działlność plastyczna, obserwacje prowadzone przez małych badaczy, konkretne działania w środowisku i dla środowiska, sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności oraz dają uczestnikom wiele satysfakcji i radości.
05.10.2010 r. w ramach tego projektu zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Święta Drzewa. Jej głównym celem było wzbogacanie wiadomości na temat drzew i ich znaczenia w środowisku, kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody, pobudzanie wyobraźni dziecięcej poprzez muzykę, słowo, ruch i działalność plastyczną, jak również integracja dzieci i młodzieży. W imprezie uczestniczyły dzieci z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie oraz główny organizator imprezy- dzieci i młodzież z naszej "Tęczy". Oprócz gier i zabaw integracyjnych uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną na temat drzew i mieszkańców lasu oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu wychowanków "Tęczy". Wszyscy złożyli przyrzeczenie-tzw. Kodeks Młodego Ekologa i otrzymali odznaki. W trakcie święta roztrzygnięto także ogłoszone wcześniej w placówkach konkursy plastyczne ("Drzewo ekologiczne", "Lasy, drzewa i ich mieszkańcy") i wręczono atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Na koniec dla uczczenia Święta Drzewa posadzono na terenie przedszkola (gdzie miało miejsce spotkanie) drzewko. 

1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno