tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
newsWARSZTATY FOTOGRAFICZNE I
 13 czerwca 2017 roku w ramach programu "Fotobajka" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach zadania publicznego: wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz podopieczni rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego wzięli udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez instruktora i miłośnika przyrody Jarosława Makowskiego. Podczas krótkiej prezentacji multimedialnej uczestnicy warsztatów poznali budowę aparatu fotograficznego, rodzaje obiektywów oraz podstawowe tajniki dobrej fotografii. Zdobyte wiadomości zastosowali w praktyce podczas wyjścia do pobliskiego Parku Wiosny Ludów i zdjęć plenerowych. Pod okiem Pana Jarka doskonalili swoje umiejętności.

1
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
Ostatnie informacje:

Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno