tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsMAMY RÓWNE SZANSE
 Od września 2016 roku do końca czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Pomocy "Laris" realizowało projekt edukacyjno-korekcyjny "Mamy równe szanse" w ramach Akcji Charytatywnej "Reklama dzieciom".

Projekt "Mamy równe szanse"skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia. Beneficjentami projektu było 30 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz 30 podopiecznych z rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego.

W ramach projektu w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego działającego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie prowadzone były zajęcia: terapeutyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia edukacyjne, zajęcia z arteterapii.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy takich jak: biofeedback, bajkoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, metody aktywizujące, treningi behawioralno-poznawcze, możliwe było osiągnięcie zamierzonych celów.

6-go grudnia 2016 roku w ramach projektu oraz dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" zorganizowano dla beneficjentów projektu zabawę Mikołajkową z prezentami oraz słodkim poczęstunkiem.

Realizacja projektu "Mamy równe szanse" przyniosła wymierne korzyści w postaci zaploanowanych i oczekiwanych efektów: wzmocnienie u wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie i podopiecznych rodzin zastępczych poczucia własnej wartości, wyrównanie ich szans rozwojowych, poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi, poprawa sytuacji szkolnbaj, poznanie i rozwijanie swoich mocnych stron.Tecza Kutno 8iR3VPyYjhclKalMkoZQsGy5DSgI.jpg
Tecza Kutno QRwyfynUfBIWVlk4IeijUfF4b2py.jpg
Tecza Kutno TOQ4h9y0VQP8nLbLbBuXb90Ccd5.jpg
Tecza Kutno zHQfaQASlQed7ZOXEZZKtuQaxe69.jpg
Tecza Kutno SCbea2bw5xbZJOAZkoQUfgXwRerT.jpg
Tecza Kutno EEFzbY2Lrrjo3JyfCMCdkkS7bzD.jpg
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno