tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
newsVIII INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY
28 maja 2015 roku już po raz ósmy na boisku Małej Ligi Baseballowej odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny "Razem dla dzieci"- promocja pieczy zastępczej w ramach organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu "wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastepczych "Wyspa Skarów", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza". Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas wspólnej zabawy wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego "Kolorowe marzenia". Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali m.in. Nikola Stępska,Anna Winkler, podopieczni POW "Tęcza", Stowarzyszenia "Skakanka", grupy taneczne: Fair Play oraz Alibi, zespół "Unnamed", a także Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Dla najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in pokazy: grup motocyklowych, Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego Pułk 37, służby Malatańskiej, walki w wykonaniu Adama Grzelaka i jego podopiecznych, kuglarskie w wykonaniu teatru ognia "Fireproof", Powiatowej Komendy Policji w Kutnie, Powiatowej Straży Pożarowej w Kutnie, Grupy Rozpoznawczo-Szturmowej "Rangers". W trakcie pikniku na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla.
 

1
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
Ostatnie informacje:

Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno