tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsAKCJA PROZDROWOTNA UZALEŻNIENIOM MÓWIĘ STOP
 
 W  naszym domu w miesiącu kwietniu realizowane były działania  prozdrowotne  z  wykorzystaniem  różnych  metod i form  pracy  z wychowankami . Działania   tematycznie  ukierunkowane  były na  tematykę  profilaktyki  :    

 

1.  uzależnień   zgodnie z hasłem ”Uzależnieniom  mówię  STOP”.  Koordynatorki działań panie Joanna Budner, Dorota Jaśkowiak i  Joanna Kapica wraz  z wychowankami    przygotowały  gazetkę tematyczną związaną z uzależnieniami , prowadziły  w grupach  zajęcia profilaktyczne nt szkodliwości nałogów ( cykl prezentacji multimedialnych, elementy pogadanki,  dyskusji, zabawy tematyczne – burza mózgów, kalambury i   krążący rysunek).Przeprowadzono  zajęcia profilaktyczne  dla   wychowanków  oraz  ankietę nt substancji uzależniających. Zorganizowano  pogadankę   z policjantem z KPP w Kutnie   nt .prawnych konsekwencji zażywania i posiadania narkotyków , alkoholu, innych substancji uzależniających.

 

2.  promocję  zdrowego stylu życia  zgodnie z hasłem „Dbam o Zdrowie”.Koordynatorki działań panie Ewa Troger i Magdalena Kamińska  wraz z wychowankami   przygotowały

ekspozycje wizualne  , prowadziły  grupowe rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Zdrowa  Żywność ,pogadanki  nt, zdrowego stylu życia oraz zajęcia wychowawcze  dot. higieny ciała, umysłu , chorób cywilizacyjnych i zdrowego odżywiania.  Wychowankowie  przygotowywali  zdrowe kanapki, soki owocowo-warzywne  oraz  uczestniczyli w zajęciach sportowych ph. „Ruch to zdrowie”.

W dniu 22.04.2013r.zorganizowanazostała  Akcja  Prozdrowotna  podsumowująca  ww   działania  w ramach której  odbyło się  m.in.:zapoznanie z wynikami ankiety , prezentacja tematów dotyczących uzależnień ,,Alkohol" ,,Papierosy" , ,,Dopalacze i leki"  , rozstrzygniecie konkursu ,,Uzależnieniom mówię STOP",   quizy  , zgaduj-zgadule , rozwiązywanie krzyżówki z hasłem wychowankowie przedstawili  układy taneczne oraz  piosenki .

Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Kutnie - Oświata Zdrowotna  i Promocja Zdrowia , zaprezentowała  przygotowaną  prezentację multimedialną  dot. profilaktyki uzależnień w tym  nowe narkotyki  tzw. „dopalacze”.

 


1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno