tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
newsPODSUMOWANIE PROGRAMU SZUFLADKI KULTURY

W grudniu 2013 r. zakończyła się realizacja programu edukacyjno-kulturalnego „Szufladki kultury” organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Od maja 2013 dzieci uczestniczyły w spotkaniach na terenie instytucji kulturalnych na terenie miasta Kutno. Ponadto uczestnicy wzięli udział w wycieczkach do Krakowa, Warszawy i Łodzi. Wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych mieli możliwość zwiedzenia między innymi Wawelu, Muzeum Schindlera w Krakowie, Kopalni soli w Wieliczce, skansenu w Kłóbce, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki bogatej ofercie zapoznały się z funkcjonowaniem muzeum, teatru, kina i biblioteki. Uczestniczyły w lekcjach muzealnych, warsztatach artystycznych, wystawach, spektaklach i pokazach kinowych.

Dzieci zapoznały się z możliwościami uczestnictwa w życiu kulturalnym dzięki nauce korzystania
z oferty instytucji związanych z kulturą i sztuką. Dzięki pogadankom oraz spotkaniom
z pracownikami odwiedzanych placówek nabyły umiejętności kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych i potrafiły zastosować je w praktyce. Realizacja programu miała ponadto wpływ na kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Część uczestników programu po raz pierwszy miała możliwość wstępu i zapoznania się
z funkcjonowaniem odwiedzanych instytucji. Realizatorzy programu wspierali uczestników poprzez wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, poczucia własnej wartości. Umożliwili dzieciom poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych zdobycie umiejętności nazywania i wyrażania emocji na podstawie doznań artystycznych.

W programie wzięło udział 50 dzieci.1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno