tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Nasz Dom
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
dom@teczakutno.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

W naszym domu działa Samorząd Wychowanków wybierany raz w roku przez społeczność placówki. Wychowankowie również dokonują wyboru opiekuna samorządu. W skład samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz członkowie. Samorząd wraz z opiekunem spotyka się z dyrektorem placówki co najmniej raz w miesiącu. Na zebraniach podejmowane są ważne decyzje, omawiane są sprawy wychowawcze oraz sprawy związane z życiem kulturalnym naszego domu. Wszystkie decyzje przekazywane są na spotkaniach ze społecznością wychowanków. Samorząd jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, współpracuje z kołami zainteresowań.
1
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno