tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Nasz Dom
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
OŚRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz zmieniającym się przepisom, a także konieczności wsparcia funkcji opiekuńczej rodziny niezbędna była ewaluacja systemu opieki ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podejmowane obecnie działania uwzględniają nie tylko pomoc dziecku w chwili umieszczenia w placówce, ale także profilaktykę przeciwdziałania takiemu umieszczeniu poprzez wczesną interwencję w rodzinie oraz prace z rodziną i dzieckiem w trakcie pobytu jego w placówce. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, a przede wszystkim rodzin naturalnych naszych wychowanków oraz rodzin zastępczych, w których są umieszczane nasze dzieci stworzyliśmy Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego.
W ramach pracy Ośrodka prowadzone są następujące działania :
·        poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych,
·        terapia rodzinna
·        dyżury interwencyjne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków,
·        szkolenia rodzin zastępczych,
·        grupa wsparcia dla rodzin zastępczych,
·        grupa wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków
Osoby korzystające z pomocy Ośrodka mogą liczyć na wsparcie specjalistów zatrudnionych w palcówce tj. pedagoga, pedagoga rodzinnego, psychologa, pracownika socjalnego.
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno