tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Nasz Dom
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
GRUPA WSPARCIA DZIENNEGO „PŁOMYK”

Jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego. Działa od 17 marca 2002 roku do chwili obecnej. Realizowane przez nią zadania mają przede wszystkim ukazanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego, wyrównywania braków edukacyjnych, korekcję zaburzeń  zachowania i emocji.
Grupa zapewnia dzieciom:
·        Opiekę nad wychowankami w godzinach popołudniowych ( 13 – 18)
·        Pomoc w odrabianiu lekcji
·        Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych,
·        Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach tematycznych,
·         Możliwość uczestnictwa w wycieczkach, konkursach, piknikach, wyjazdach zorganizowanych, imprezach
·        Udział w zajęciach integracyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, wyrównawczych i komputerowych.
Ponadto dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku, herbaty.
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno