tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
O Nas
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW”

działa od 2007 roku. Założycielami Stowarzyszenia byli pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, rodzice zastępczy oraz opiekunowie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.
Głównym celem Stowarzyszenia jest :
- działalność dzieci przebywających oraz usamodzielnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie oraz Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie a także przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu kutnowskiego
przede wszystkim :
  • Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego
  • Organizowanie działań społecznych prawem dozwolonych
  • Pomoc w poprawie sytuacji materialnej i bytowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, Placówki "Różany Zakątek" w Kutnie, rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.
  • Organizowanie szkoleń z zakresu pedagogiki i psychologii dla pracowników oraz rodziców zastępczych,
  • Organizowanie pomocy wychowankom w zakresie : ochrony zdrowia, poszkodowanym w wypadkach w ramach pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznie, rzeczowej, medycznej i innej niezbędnej.
 
Wszystkim, którzy są zainteresowani niesieniem pomocy dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, Placówki "Różany Zakątek" w Kutnie, rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie prosimy o wsparcie finansowe na konto stowarzyszenia
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych
„WYSPA SKARBÓW”
ul.Karłowicza 1
tel: (024) 2533172; fax: (024) 2533172
NIP 775-257-84-78 ____KRS 0000289994 ____ REGON 100479531
Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie  nr: 81 9021 0008 2001 0000 1241 0001
1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno